Lääketieteellisen tiedekunnan tunnustuspalkinnot

Vuoden kliininen silmä -tunnustuspalkinto

Tiedekunnan tunnustuspalkinto Vuoden kliininen silmä jaetaan vuosittain tunnustuksena erityisen onnistuneesta diagnostisesta tai hoidollisesta tai hallinnollisesta toiminnasta tai nokkelasta keksinnöstä. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Palkinto jaetaan syksyisin. 

Vuoden kliininen silmä -tunnustuspalkinnon säännöt
 1. Vuoden kliininen silmä -palkinto jaetaan vuosittain esityspyynnössä ilmoitettavassa tilaisuudessa tunnustuksena erityisen onnistuneesta diagnostisesta, hoidollisesta tai hallinnollisesta toiminnasta tai nokkelasta keksinnöstä.
   
 2. Palkinnon voi saada kuka tahansa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen piirissä toimiva henkilö, niin opiskelijat, opettajat kuin muu tiedekunnan henkilökuntakin.
   
 3. Palkinto on lasisilmä marmorijalustalla nimilaatan kera.
   
 4. Kuka tahansa tiedekunnan piirissä toimiva voi tehdä ehdotuksen palkinnon saajaksi. Ehdotukset toimitetaan viestintäsuunnittelijalle erikseen ilmoitettavana hakuaikana. Tiedekunnan johtoryhmä käsittelee ehdotukset ja tekee esityksen palkinnon saajaksi.
   
 5. Palkinnon saajan päättää dekaani tehdyn esityksen perusteella.
Vuoden kliininen silmä -tunnustuspalkinnon saaneet

2022    LT, dosentti, kardiologian erikoislääkäri Antti Ylitalo
2021    LT, dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Mikko Järvisalo
2020    LT, dosentti, neurologian erikoislääkäri Manu Jokela
2019    Tohtorikoulutettava, ylihoitaja Outi Tuominen
2018    Professori Tarja Saaresranta
2017    EL, dosentti Ilpo Kinnunen
​2016    EL Marko Vesanen
2015    Dosentti Päivi Polo 
2014    Dosentti Matti Varpula
2013    Professori Pekka Vallittu
2012    Dosentti Ulla Ekblad
2011    TtT Anna Axelin
2010    EL Heimo Nurmi
2009    Dosentti Eeva Vainio
2008    TtM Pekka Makkonen
2007    EL Riitta Saario
2006    Professori Jouko Suonpää
2005    Professori Pirjo Nuutila
2004    Tutkimusprofessori Pentti Huovinen
2003    Dosentti Jukka Sipilä
2002    EL Maila Penttinen
2001    Dosentti Eva Söderling
2000    Dosentti Tuula Äärimaa
1999    EL Markku Saraste
1998    Apulaisprofessori Pirkko Kotilainen
1997    Professori Erkki Tammisalo ja LT Turkka Kirjavainen

Oppimateriaalin tuottajapalkinto

Tiedekunnan oppimateriaalin tuottajapalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena oppimateriaalin tuottajalle/tuottajille erityisen ansiokkaasta työstä tiedekunnassa käytettävän oppimateriaalin kehittämisessä. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 1997. Palkinto jaetaan syksyisin.

Oppimateriaalin tuottajapalkinnon säännöt
 1. Oppimateriaalin tuottajapalkinto jaetaan vuosittain esityspyynnössä ilmoitettavassa tilaisuudessa tunnustuksena oppimateriaalin tuottajalle/tuottajille erityisen ansiokkaasta työstä tiedekunnassa käytettävän oppimateriaalin kehittämisestä.

  Palkinnon perusteena oleva oppimateriaali voi olla esimerkiksi oppikirja, opetusmoniste, opetusvideo, muu nauhoite tai äänite, verkko-opetusmateriaali, tietokoneohjelma tai kuvasarja. Materiaali voi myös koostua useammasta osasta.

  Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. materiaalin hyödyllisyyteen opiskelijoiden työskentelylle sekä materiaalin laatuun ja innovatiivisuuteen.

 2. Palkinto on 1500 euroa ja kunniakirja. Palkintosumma voidaan jakaa stipendinä, jos henkilö ei ole työsuhteessa Turun yliopistoon. Jos palkittava on työsuhteessa yliopistoon, palkintoraha kohdennetaan oppiaineelle tai sovitulle projektille.
 3. Kuka tahansa tiedekunnan piirissä toimiva henkilö voi tehdä ehdotuksen palkinnon saajaksi. Ehdotukset toimitetaan viestintäsuunnittelijalle erikseen ilmoitettavana hakuaikana. Tiedekunnan johtoryhmä käsittelee ehdotukset ja tekee esityksen palkinnon saajaksi.

 4. Palkinnon saajan päättää dekaani tehdyn esityksen perusteella.
Oppimateriaalin tuottajapalkinnon saaneet

2022 Professori Leena Salminen ja työryhmä kansainvälisen Empowering the Nurse Educators in the Changing World -opintokokonaisuuden toteuttamisesta

2021 TOTEKin (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki) monivamma-EPA:n suunnitteluryhmä: LT, el Miretta Tommila, LL, el Matias Rantanen, LL, el Olli Vänttinen, LT, el Riika Merivirta  LT, el, apulaisprofessori Timo Laitio.

2020 Turun yliopiston koe-eläinkeskus Suomen ensimmäisen lakisääteisen koe-eläinkoulutuksen verkkokurssin kehittämisestä ja järjestämisestä.

2019 Sisätautien erikoislääkäri Jussi Haverinen Sisätautipotilaan nestehoito -oppaan laatimisesta.

2018 Työryhmä: erikoislääkäri Mikko Nyman, kliininen opettaja, dosentti Pekka Niemi, kliininen opettaja Jussi Hirvonen, opetusteknologi Markku Iivanainen, opetushoitaja Sanna-Mari Manninen ja professori Hannu Aronen radiologian opetusluokan pystyttämisestä ja kehittämisestä.

2017 EL Heidi Bengts Kuinka puhua potilaalle vakavasta sairaudesta toisella kotimaisella kielellä? -oppaasta

2016  Sudenpentujen anestesiologia -käsikirjan toimituskunta: professori Riku Aantaa, LT, EL Jaakko Långsjö, EL Katrin Sisa, EL Monna Myllykangas, LL Juha Hankala, LL Aleksei Kamosan ja LL Marko Sainio

2015 Lääketieteellisen pedagogiikan opintopolku (LPOP). Linjan ovat käynnistäneet dosentti Outi Kortekangas-Savolainen, opetushoitaja Minna Wuorela, LK Linus Törnqvist ja LT Jetro Tuulari. 

2014 Professori Seppo Soinila neurologian oppiaineen perusopetukseen soveltuvan Akuutti neurologia -simulaatiokoulutuksen kehittämisestä

2013 LT, erikoislääkäri Lotta Haavisto Korvaopettajan käsikirjan kokoamisesta

2012  Professori Markku Koulu Farmakologia ja toksikologia -kirjan toimittamisesta jaettuna professori Helena Leino-Kilven, professori Sanna Salanterän ja heidän johtamansa tutkimusryhmän (Empowering Patient Education opintokokonaisuus) kesken

2011  Anu Aalto, Marjo Heikkilä, Taru Parkkali, Jetro Tuulari, Jutta Tähtinen ja Heikki Örmark Windi-projektiin osallistumisesta 

2010  Dosentti Kristiina Heikinheimo hammaslääketieteen opiskelijoille suunnatun oppimateriaalin "Kasvojen rakenteet ennen syntymää" tuottamisesta 

2009  Dosentti Matti Peltola Studia Otorhinolaryngologica -oppimateriaalipaketin kokoamisesta 

2008  Professori Olli Ruuskanen, professori Heikki Peltola (Helsingin yliopisto) ja professori Timo Vesikari (Tampereen yliopisto) Lasten infektiotaudit -oppikirjan toimittamisesta 

2007  Patologian oppiaine oppiaineessa kehitetyn mikroskooppiopetuksen ansiosta. Opetus kuuluu keskeisenä osana Terve ja sairas ihminen -opintokokonaisuuteen

2006  Dosentti, lehtori Eero Kerosuo ja assistentti Teemu Tirri kliinisen simulaatiolaboratorion kehittämisestä ja käyttöönotosta hammaslääkäreiden peruskoulutuksessa 

2005  Terveystieteiden tohtori Sanna Salanterä, terveydenhuollon tohtori Maija Hupli, terveystieteiden maisteri Annukka Armanto ja mikrotukihenkilö Johanna Pihlaja Hoitotieteen tutkimusmetodiikka I -opintojakson suunnittelusta ja toteuttamisesta 

2004  Professori Helena Leino-Kilpi ja dosentti Maritta Välimäki oppikirjasta "Etiikka hoitotyössä" 

2003  Professori Jussi Mertsola Medica-portaalin kehittäminen ja vetäminen ja opetushoitaja Tarja Lehto Medica-ohjelman siirtäminen 

2002  Professori Martti Kormano opetuskuvastosta Medimage 

2001  Professori K.M. Saari oppikirjasta Silmätautioppi, 5. painos, Helsinki 2001 

2000  Professori Pekka Saukko ja professori Stefan Pollak (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg) oikeuslääketieteen CD-Rom-Kuva-atlaksen - Atlas of Forensic Medicine – tuottamisesta

1999  LK Sami Salmi anatomian hermopeli-tietokone-ohjelman tuottamisesta anatomian opetukseen 

1998  LT Lauri Talve CD-rom oppimateriaalin tuottamisesta yleis- ja elinpatologian alalta sekä lehtori, THT Pirkko Routasalo ja tuntiopettaja Tarja Lapila hoitotieteen alaan kuuluvan video-oppimateriaalin tuottamisesta "Miehen paikka, dokumenttivideo "miehen tiellä" - vanhenevan miehen paikkaa etsimässä" 

1997  HLT, apulaisopettaja Lennart Forsten oppikirjasta "Korjaavassa karieshoidossa käytettävät aineet"