Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan tulokset

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan 2021 tulokset on julkaistu Opintopolussa.

 

Todistusvalinnan tulokset 2021 on julkaistu 21.5.2021 ja opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään tietoa opintojen aloituksesta sähköpostitse kesän aikana. Hyväksymispisteraja oli 125,7 / 154 pistettä (19.7.2021 tilanne). Hyväksymispisteraja saattaa vielä elää varasijojen liikkumisen myötä.

Valintakoevalinnan tulokset on julkaistu 6.7.2021. Opiskelupaikan vastaan-ottavat saavat kesän aikana tietoa opintojen aloituksesta sähköpostitse. Oikeustieteen yhteisvalinnan tiedote tuloksista.

Valintakoevalinnan hyväksymispisterajat olivat seuraavat:

Koepistejono, ensikertalaiset                                       47 / 80 pistettä

Koepistejono, kaikki                                                      46 / 80 pistettä

Hyväksymispisterajat saattavat vielä elää varasijojen liikkumisen myötä.

Valintakokeiden tarkistus oli kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastettiin monivalintatehtävät ja hakijat asetettiin niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä oli rajattu niin, että se oli kolminkertainen suhteessa koko yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen sisäänottomäärään. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastettiin kaikki vastaukset. Edetäkseen toiseen tarkastusvaiheeseen hakijan tuli saada valintakokeen monivalintatehtävistä 17 pistettä. Hakijan oli saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Molemmissa koepistejonoissa käytettiin hyväksymisrajalla valintaperusteissa tasapistetilanteen varalle määriteltyjä tasapistesääntöjä.  Tasapistetilanteessa hakijat asetettiin paremmuusjärjestykseen valintakokeen kaikkien tehtävien perusteella tehtävästä 1. alkaen, ja tästä eteenpäin valintakokeen tehtävien mukaisessa järjestyksessä.

Ensikertalaisten koepistejonossa käytettiin hyväksymisrajalla ensimmäistä tasapistesääntöä, joka oli tehtävän 1 pistemäärä sekä toista tasapistesääntöä, joka oli tehtävän 2 pistemäärä.  Hakijan, joka sai yhteensä 47 koepistettä, tuli saada valintakokeen ensimmäisestä tehtävästä vähintään 9 pistettä ja toisesta tehtävästä vähintään 5 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

Kaikkien hakijoiden koepistejonossa käytettiin hyväksymisrajalla ensimmäistä tasapistesääntöä, joka oli tehtävän 1 pistemäärä sekä toista tasapistesääntöä, joka oli tehtävän 2 pistemäärä. Hakijan, joka sai yhteensä 46 koepistettä, tuli saada valintakokeen ensimmäisestä tehtävästä 10 pistettä ja valintakokeen toisesta tehtävästä vähintään 9 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

Hakijoille lähetetään lähipäivinä omat tehtäväkohtaiset valintakoepisteensä sähköpostitse.

Avoimen väylän tulokset on julkaistu 23.6.2021. Jokaiselle hakijalle lähetetään sähköpostitse valintaa koskeva tiedote. Avoimen väylän kautta valittiin 14 hakijaa, joista seitsemän ensikertalaisten jonossa ja seitsemän kaikkien hakijoiden jonossa. Ensikertalaisten jonossa alin hyväksytty pistemäärä oli 61 pistettä ja kaikkien hakijoiden jonossa 72 pistettä.

Oikeustieteen maisterihaun tulokset on julkaistu 23.6.2021. Opiskelupaikan vastaanottaneille lähetetään tietoa opintojen aloituksesta sähköpostitse kesän aikana.

Lämpimät onnittelut uusille opiskelijoille ja tervetuloa opiskelemaan Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan!

Tiedekunnan sivu uudelle opiskelijalle

Yliopiston sivu uudelle opiskelijalle