Laadunhallinta oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Laatutyö on osa oikeustieteellisen tiedekunnan normaalia kehittämistoimintaa.

Laadunhallintamme perustana on Turun yliopiston laatutyö. Yhteinen laatujärjestelmämme on kirjattu laatukäsikirjaan.

Laatujärjestelmä on kirjattu oman toimintamme näkökulmasta internet- ja intrasivuillemme kohtiin, joissa ne parhaiten palvelevat laatutyötämme.

Tiedekunnan johtoryhmä vastaa laadunhallintamme valvonnasta ja kehittämisestä. 

Tiedekunnan toimikunnat huolehtivat laadunvarmistuksesta omilla tehtäväalueillaan. Jokainen yliopistoyhteisön jäsen toteuttaa laatutyötä jatkuvasti omassa toiminnassaan. Tarkastelemme toimintamme tuloksia puolivuosittain tiedekunnan johtoryhmässä ja tiedekunnan johtokunnassa.