Ajankohtaista ulosotto-oikeutta – erityisesti kuolinpesän asemasta osana ulosottoprosessia

Oikeustieteellinen tiedekunta järjestää yhteistyössä Asianajajaliiton ja Lapin yliopiston kanssa ammatillisen täydennyskoulutustilaisuuden kaikille kiinnostuneille. Koulutus on asianajajien täydennyskoulutusvelvoitteen täyttävää koulutusta.
 

TI 3.10.2023 klo 12.00–15.30
TAMPERE, Pirkanmaan käräjäoikeus, Kelloportinkatu 5 A
Koulutukseen voi osallistua Pirkanmaan käräjäoikeuden tiloissa tai teams-etäyhteydellä

MA 30.10.2023 klo 12.00–15.30
Koulutus järjestetään pelkästään teams-etäyhteydellä

Luennoitsija: yliopistonlehtori Anssi Kärki, Lapin yliopisto

Koulutuksessa käydään läpi ajankohtaisia teemoja ulosotto-oikeudesta. Koulutuksessa keskitytään erityisesti kuolinpesän asemaan osana ulosottoprosessia.

  • Perusteet kuolinpesän asemasta osana ulosmittausprosessia
  • Ajankohtaisia kysymyksiä kuolinpesän asemasta ulosottoprosessissa: pesänselvityskulujen etusija, velkojien puhevalta lesken ja kuolinpesän osituksessa, kuolinpesän omaisuuteen kohdistuva määräämiskielto ja ylimääräiset varmistustoimet, ulosoton asianmukaisuusvaatimus
  • Keinotekoiset järjestelyt, järjestelysivullisen kolmannelta johtama oikeus ja testamentti osana keinotekoista järjestelyä
  • Muita ajankohtaisia teemoja ulosottoprosessissa: myyntitavan valinta uudessa myynnissä ja ostajan korvausvelvollisuus, tavanomaisen irtaimen omaisuuden virhe ulosottomyynnissä, omaisuuden luovutusrajoitusten vaikutus

Koulutus on suunnattu asianajajille, tuomareille ja virkamiehille – erityisesti kuolinpesiä ja ulosottoa hoitaville henkilöille sekä velkojien edustajille.

Hinta

  • 210 € + alv 24 %, etäyhteydellä. Osallistumislinkki lähetetään viimeistään edellisenä arkipäivänä.
  • 220 € + alv 24 % koulutuspaikalla. Hinta sisältää kahvin ja kahvileivän.

Kurssipaikalla osallistuville ilmoittautuminen päättyy viikko ennen tilaisuutta. 

Etäyhteydellä osallistuville ilmoittautuminen päättyy 2 arkipäivää ennen tilaisuutta.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen. Koulutuksen peruuntuessa osallistumismaksu palautetaan.