Kiinnostaako yrittäjyys tai yrittäjämäisyys?

Työelämässä arvostetaan oma-aloitteista ja yrittäjämäistä otetta. Opintomme antavat valmiuksia yrittäjämäiseen toimintatapaan. Saat myös käytännön apua oman yrityksen perustamiseen.

Yrittäjämäisyydellä tarkoitetaan sitä, että ihminen pystyy luomaan uusia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka hyödyttävät muita. Monella alalla yksilöt voivat hyödyntää tätä samaa toimintamallia myös toimien itse yrittäjinä.

Turun yliopiston eri alojen opinnoissa on paljon sisältöjä, jotka vahvistavat kykyä ja valmiuksia toimia yrittäjämäisesti.

Yliopisto tarjoaa myös yksittäisiä kursseja oman yritysidean kehittämiseen ja testaamiseen sekä tukee opiskelijayrittäjyyttä matalalla kynnyksellä.

Yrittäjyysopinnot

Yrittäjämäisyyteen ja yrittäjyyteen valmentavia opintoja on kaikkien alojen opinnoissa. Opintoihin voi sisältyä koulutusalasta riippuen esimerkiksi yrityksille tai muille organisaatioille tehtäviä projekti- ja opinnäytetöitä, innovaatiotyöpajoja ja prototyyppien rakentamista sekä yrityksissä oppimista. Työelämäkursseilla vierailevat monien asiantuntijoiden lisäksi myös liike-elämän edustajat ja yrittäjät.

Yrittäjyyttä voi opiskella myös sivuaineena:

Yrittäjyys sivuaineena

Yrittäjyys kauppakorkeakoulun opiskelijan sivuaineena

Mahdollisuutena on myös opiskella liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuudessa saaden kokonaiskuvan siitä, mitä eri toimintoja yritystoimintaan kuuluu:

Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus

Turun korkeakoulujen yhteisellä Startup-kurssilla opiskelijat tunnistavat ongelmia, epäkohtia ja haasteita itselle tärkeissä aiheissa ja kehittävät niihin ratkaisuja kokeilujen kautta. Kurssi kehittää opiskelijoiden innovointi- ja liiketoimintataitoja tarjoten heille omakohtaista kokemusta uusien tuote- tai palveluideoiden sekä liiketoimintamallien kehittämisestä ja testaamisesta.

Yrittäjyysyhteisö BoostTurku järjestää vuosittain Startup Journey -kiihdytysohjelman, jossa osallistujat rakentavat liikeideasta yritystoimintaa. Turun yliopiston opiskelijat voivat saada BoostTurku ryn toimintaan osallistumisesta opintopisteitä.

Tuki yrittämiseen

Turku on ihanteellinen paikka aloittaa yritystoiminta, sillä kaupunkina se tarjoaa kaiken tarvittavan menestyksekkäälle yrittäjyydelle: vahvan yrittäjäyhteisön, laadukkaan infrastruktuurin ja tahdon kestävän huomisen luomiseksi.

Yliopiston yritysasiamies auttaa kaikissa yrittämiseen liittyvissä kysymyksissä, kuten yritysidean kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman tekemisessä ja rahoituksen hankkimisessa.

Yliopiston kampuksella sijaitseva yrittäjyystila Konttori on ensisijainen kohtaamispaikka ja tiedonlähde kaikille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Konttorilla on monipuolista toimintaa, ja siellä yliopistoyhteisö saa tukea kaikkiin yrittäjyyteen liittyviin haasteisiinsa, kuten vaikkapa rahoituksen hakemiseen tai liiketoimintasuunnitelman luomiseen.

Konttorilla  järjestetään yliopistoyhteisölle suunnattuja avoimia yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia. Konttorin tavoitteena on luoda aktiivinen ja innostava ympäristö, jossa opiskelijat voivat saada tukea ja inspiraatiota omille yritysideoilleen ja kehittää niitä eteenpäin.

Yrittäjyysyhteisöt

Turku on tunnettu aktiivisesta startup-yhteisöstään, josta nuori aloitteleva yrittäjä saa tukea ja apua. Kaupungissa on Turun yliopiston lisäksi useita korkeakouluja, joiden kautta opiskelijoille avautuu monia mahdollisuuksia kehittää liikeideoitaan ja verkostoitua muiden nuorten yrittäjien kanssa.

Boost Turku ry tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia kehittää yrittäjämäistä otetta ja oppia yrittäjyydestä. Se järjestää esimerkiksi erilaisia koulutuksia, pitchaus-kilpailuja ja verkostoitumistilaisuuksia.

SparkUp on startup-yhteisö, joka yhdistää Turun seudulla toimivia startup-toimijoita ja verkostoja. Yhteisö tarjoaa erilaisia palveluita ja tukea aloittaville yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen, verkostoitumiseen ja rahoituksen hankkimiseen.  

Get inspired by your potential
Haasta itsesi, toteuta visiosi ja perusta oma yritys!
Leevi Mäkikalli
Minua inspiroi yrittäjyydessä mahdollisuus muuttaa maailmaa omalla ainutlaatuisella tavalla, ja samalla kasvattaa arvokasta kokemusta ja osaamista.
Leevi Mäkikalli
Kauppatieteiden opiskelija ja
startup-yrittäjä