Hoitotieteen laitoksen uutiskirjeen tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä
TURUN YLIOPISTO
Lääketieteellinen tiedekunta
Hoitotieteen laitos
20014 Turun yliopisto

2. Tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa
Turun yliopiston tietosuojavastaava
20014 TURUN YLIOPISTO
puh. 029 450 4361
dpo@utu.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä sisältöä koskevissa asioissa
Nella Laaksonen
koulutusasiantuntija
Hoitotiede
20014 TURUN YLIOPISTO
Sähköposti: njnyqv@utu.fi

4. Rekisterin nimi
• Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen uutiskirjeen tilaajarekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
• Hoitotieteen laitoksen uutiskirjeen lähettäminen sähköpostilla kirjeen tilanneille.
• Uutiskirjeessä tiedotetaan tulevista koulutuksista ja koulutuspäivistä, ajankohtaisista tutkimusaiheista ja -alueista sekä muista hoitotieteen laitokseen liittyvistä asioista.

6. Rekisterin pitämisen perusteet
• Käsittely perustuu yliopistolain (558/2009) 2§:ssä asetettuun yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen oikeutetun edun nimissä.

7. Rekisterin tietosisältö
• Rekisteri sisältää sähköpostilistaan kuuluvien henkilöiden etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen.

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
• Tiedot tallennetaan tietoturvallisesti sähköiseen muotoon hoitotieteen laitoksen käyttöön.
• Sähköpostiosoitelista tallennetaan myös emaileri‐palveluun, jonka kautta uutiskirjeet lähetetään tilaajille.
• Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla: https://www.utu.fi/fi/tietosuoja/tietosuojapolitiikka

9. Henkilötietojen säilytysaika
• Henkilötietoja säilytetään uutiskirjeen tilauksen voimassaoloajan.
• Tilaaja voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen kirjeessä olevalla peruutustoiminnolla tai ilmoittamalla peruutuksesta yhteyshenkilölle.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
• Ei siirretä

11. Rekisteröidyn oikeudet
• Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus.
• Rekisteröidyllä on tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin), oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja rajoittamiseen.
• Lisäksi rekisteröidyllä on vastustamisoikeus ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Turun yliopiston tietosuojavastaava: dpo@utu.fi