DREAMS / Database for Radically Enhancing Additive Manufacturing and Standardization

Kuvaus: Turun kauppakorkeakoulu osallistuu liiketoiminnallisia ajureita käsittelevään työpakettiin, jonka tavoitteena on tukea materiaalia lisäävän valmistuksen eli AM-teknologian käyttöönottoa teollisuudessa tunnistamalla AM:n markkinapotentiaali, lisäarvo ja liiketoimintamahdollisuudet. CCR on vastuussa kokonaisuudesta, joka tarkastelee miten AM-teknologiaa on otettu yrityksissä käyttöön. AM-teknologian käyttöönoton esteitä ja mahdollisuuksia pyritään tunnistamaan analysoimalla teknologisen sopeuttamisen viitekehyksiä. Tällaisia esteitä ja mahdollisuuksia ovat esimerkiksi organisatorinen valmius ja kyvykkyys, teknologinen infrastruktuuri ja integraatio, ylimmän johdon tuki ja johtamisen aiheuttamat esteet, kustannukset sekä hyödyt ja haitat. Projektin lopputuloksena CCR tuottaa käsikirjan AM-teknologian käyttöönoton parhaista käytännöistä.

Kesto: 9/2021 – 2/2024

Yritys- tai muut kumppanit: FAME ekosysteemi/DIMECC

Rahoitus: Business Finland