HT- ja JHT-vastaavuustodistukset

Tilintarkastusalan HT- ja JHT-tutkintoihin hakevilta vaaditaan korkeakoulututkinnon lisäksi tiettyjä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja.

Opintovaatimuksista määrätään TEM:n asetuksessa (1442/2015). Seuraavassa on esitetty opintojen sisältöä ja laajuutta koskevat vaatimukset.

 

 

HT-tutkintoon vaadittavat opinnot

HT-tutkinnossa vaadittuihin opintoihin kuuluu tilintarkastuksen ja laskentatoimen, kauppa- ja taloustieteen sekä oikeustieteen opintoja. Opintoja voi suorittaa myös muina kuin loppututkintoon johtavina opintoina (esim. täydennyskoulutus). Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon osoitetaan vastaavuustodistuksella.

Hakijan on täytettävä seuraavat opintoja koskevat vaatimukset:

Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot
vähintään 52 opintopistettä (35 opintoviikkoa), jotka käsittävät seuraavat aihealueet:

 •     tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
 •     kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi
 •     johdon laskentatoimi
 •     sisäinen valvonta.

Aihealueiden vaatimukset täyttyvät suorittamalla seuraavat opinnot:

TURKU

LR11 Tilintarkastuksen perusteet (4 op)
LRS3 Laskentatoimen ja rahoituksen erityiskysymyksiä (Tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus -ryhmä) (4-6 op)
LRS6 Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö (6 op)
LRS8 Järjestelmätarkastus ja data-analytiikka osana tilintarkastusta (4 op)

PORI

PLR90/PYJ17 Tilintarkastus (5 op)
PLR77 Johdon ohjausjärjestelmät (6 op) [myös aiemmin suoritettu PLR94 Sisäinen tarkastus (5 op) kelpaa vaihtoehtoisena suorituksena]
PLRS6 Tilintarkastuksen syventävä opintojakso (6 op)
Ennen vuotta 2016 aloittaneiden opiskelijoiden pitää erikseen suorittaa opintojakso PLR10 Konsernilaskenta ja kansainväliset tilinpäätöskäytännöt (5 op)

Kauppa- ja taloustieteen opinnot

vähintään 22 opintopistettä (15 opintoviikkoa), jotka käsittävät seuraavat asiakokonaisuudet:

 •     liiketaloustiede ja kansantaloustiede
 •     yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat
 •     talousmatematiikka ja tilastotiede
 •     tietotekniikka ja tietojärjestelmät.

Asiakokonaisuuksien vaatimukset täyttyvät lukemalla kauppatieteitä ja valmistumalla maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta.

Oikeustieteen opinnot
vähintään 22 opintopistettä (15 opintoviikkoa), jotka käsittävät seuraavat aihealueet:

 •     eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely
 •     yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely
 •     kauppa- ja varallisuusoikeus, maksukyvyttömyys- sekä työlainsäädäntö.

Aihealueiden vaatimukset täyttyvät suorittamalla seuraavat opinnot:

TURKU

YJY Yritysjuridiikan perusteet (3 op)
YJ3 Yhteisöoikeus (6 op)
YJ6 Henkilöverotus (6 op)

PORI

PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet (3 op)
PYJ3 Yhteisöoikeus (6 op)
PYJ16 Vero-oikeus (5 op)

 

HT-hakulomake

Vastaavuustodistus maksaa Turun kauppakorkeakoulussa tutkintonsa suorittaneille 42 €, muille 84 €. Palauta lomake tseopintotoimisto@utu.fi. Mukaan on liitettävä opintosuoritusrekisteriote. Todistus lähetetään 1 lk:n postissa.

JHT-tutkintoon vaadittavat opinnot

JHT-tutkintoon hakevan on täytettävä seuraavat opintovaatimukset. Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon osoitetaan vastaavuustodistuksella.

Julkissektorin opinnot
vähintään 16 opintopistettä (10 opintoviikkoa), jotka käsittävät opintoja seuraavista asiakokonaisuuksista:

 •     julkishallinnon laskentatoimi
 •     julkishallinnon sääntely.

Julkishallinnon laskentatoimen opinnot voi sisällyttää HT-tutkintoon vaadittaviin tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoihin ja julkishallinnon sääntelyn opinnot oikeustieteen opintoihin.

JHT-tutkintoon ei vaadita julkissektorin opintoja, jos hakijalla on vähintään 1,5 vuoden kokemus julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä.

JHT-hakulomake

Vastaavuustodistus maksaa Turun kauppakorkeakoulussa tutkintonsa suorittaneille 42 €, muille 84 €. Palauta lomake tseopintotoimisto@utu.fi. Mukaan on liitettävä opintosuoritusrekisteriote. Todistus lähetetään 1 lk:n postissa.