HT- ja JHT-vastaavuustodistukset

Tilintarkastusalan HT- ja JHT-tutkintoihin hakevilta vaaditaan korkeakoulututkinnon lisäksi tiettyjä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja.

Opintovaatimuksista määrätään TEM:n asetuksessa (1442/2015). Seuraavassa on esitetty opintojen sisältöä ja laajuutta koskevat vaatimukset.

 

 

HT-tutkintoon vaadittavat opinnot

HT-tutkinnossa vaadittuihin opintoihin kuuluu tilintarkastuksen ja laskentatoimen, kauppa- ja taloustieteen sekä oikeustieteen opintoja. Opintoja voi suorittaa myös muina kuin loppututkintoon johtavina opintoina (esim. täydennyskoulutus). Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon osoitetaan vastaavuustodistuksella.

Hakijan on täytettävä seuraavat opintoja koskevat vaatimukset:

Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot
vähintään 52 opintopistettä (35 opintoviikkoa), jotka käsittävät seuraavat aihealueet:

 •     tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
 •     kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi
 •     johdon laskentatoimi
 •     sisäinen valvonta.

Aihealueiden vaatimukset täyttyvät suorittamalla seuraavat opinnot:

TURKU

LR11 Tilintarkastuksen perusteet (4 op)
LRS3 Laskentatoimen ja rahoituksen erityiskysymyksiä (Tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus -ryhmä) (4-6 op)
LRS6 Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö (6 op)
LRS8 ATK-avusteinen tilintarkastus ja järjestelmätarkastus (4 op)

PORI

PLR90/PYJ17 Tilintarkastus (5 op)
PLR94 Sisäinen tarkastus (5 op)
PLRS6 Tilintarkastuksen syventävä opintojakso (6 op)
Ennen vuotta 2016 aloittaneiden opiskelijoiden pitää erikseen suorittaa opintojakso PLR10 Konsernilaskenta ja kansainväliset tilinpäätöskäytännöt (5 op)

Kauppa- ja taloustieteen opinnot

vähintään 22 opintopistettä (15 opintoviikkoa), jotka käsittävät seuraavat asiakokonaisuudet:

 •     liiketaloustiede ja kansantaloustiede
 •     yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat
 •     talousmatematiikka ja tilastotiede
 •     tietotekniikka ja tietojärjestelmät.

Asiakokonaisuuksien vaatimukset täyttyvät lukemalla kauppatieteitä ja valmistumalla maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta.

Oikeustieteen opinnot
vähintään 22 opintopistettä (15 opintoviikkoa), jotka käsittävät seuraavat aihealueet:

 •     eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely
 •     yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely
 •     kauppa- ja varallisuusoikeus, maksukyvyttömyys- sekä työlainsäädäntö.

Aihealueiden vaatimukset täyttyvät suorittamalla seuraavat opinnot:

TURKU

YJY Yritysjuridiikan perusteet (3 op)
YJ3 Yhteisöoikeus (6 op)
YJ6 Henkilöverotus (6 op)

PORI

PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet (3 op)
PYJ3 Yhteisöoikeus (6 op)
PYJ16 Vero-oikeus (5 op)

 

HT-hakulomake

Vastaavuustodistus maksaa Turun kauppakorkeakoulussa tutkintonsa suorittaneille 42 €, muille 84 €. Palauta lomake tseopintotoimisto@utu.fi. Mukaan on liitettävä opintosuoritusrekisteriote. Todistus lähetetään 1 lk:n postissa.

JHT-tutkintoon vaadittavat opinnot

JHT-tutkintoon hakevan on täytettävä seuraavat opintovaatimukset. Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon osoitetaan vastaavuustodistuksella.

Julkissektorin opinnot
vähintään 16 opintopistettä (10 opintoviikkoa), jotka käsittävät opintoja seuraavista asiakokonaisuuksista:

 •     julkishallinnon laskentatoimi
 •     julkishallinnon sääntely.

Julkishallinnon laskentatoimen opinnot voi sisällyttää HT-tutkintoon vaadittaviin tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoihin ja julkishallinnon sääntelyn opinnot oikeustieteen opintoihin.

JHT-tutkintoon ei vaadita julkissektorin opintoja, jos hakijalla on vähintään 1,5 vuoden kokemus julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä.

JHT-hakulomake

Vastaavuustodistus maksaa Turun kauppakorkeakoulussa tutkintonsa suorittaneille 42 €, muille 84 €. Palauta lomake tseopintotoimisto@utu.fi. Mukaan on liitettävä opintosuoritusrekisteriote. Todistus lähetetään 1 lk:n postissa.