YRTTI - Yrittäjien selviytymisstrategiat ja resilienssin tukeminen kriisien keskellä

Tulevaisuuden yrittäjäolento

YRTTI - Yrittäjien selviytymisstrategiat ja resilienssin tukeminen kriisien keskellä -hanke keskittyy koronavirusepidemian alueen kehitykselle pienille yrityksille aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Hankkeen tavoitteet linkittyvät siten elinkeinojen rakennemuutosten edistämiseen ja alueen muutosjoustavuuden vahvistamiseen tukien erityisesti yksinyrittäjiä poikkeavassa tilanteessa. YRTTI-hankkeen toiminnassa yhdistyvät yksilöllinen kehittäminen/valmennus yrittäjien kanssa sekä verkostoituminen ja työpajatyöskentely. Hankkeessa on mukana palvelualojen yrittäjiä, joiden kanssa tehtävä yhteistyö toimii pilottina.

YRTTI-hankkeessa tuettiin yrittäjien resilienssiä koronakriisin keskellä ensisijaisesti yksilöllisellä valmennuksella. Olemme aiemmin testanneet yksilöllistä valmennusta VERTTI-hankkeessa, ja havainneet sen toimivaksi. Valmennuksen etuna on sen yksilöllisyys: koska yrittäjät, heidän yrityksensä, tilanteensa, kokemuksensa, haasteensa ja resurssinsa ovat erilaisia, yksi ja sama ratkaisu- tai toimintamalli ei sovellu kaikille. Varsinkin yksin- ja mikroyrittäjien liiketoiminta, persoona ja yksityiselämä ovat kietoutuneet toisiinsa, jolloin heidän tilannettaan on syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti. Pitkäkestoisena tukimuotona valmennus tarjoaa mahdollisuuden päästä pureutumaan yrittäjän ja liiketoiminnan haasteisiin ja niiden ”juurisyihin” ja etsimään ja kokeilemaan näihin ratkaisuja. Kokeneet valmentajat auttavat yrittäjiä löytämään uusia ideoita, haastavat kyseenalaistamaan nykyisiä toiminta- ja ajattelutapoja ja tukevat siinä, että hyvät ideat eivät jää aikomusten tasolle, vaan ne myös viedään käytäntöön, ainakin kokeiluina.

Toiseksi halusimme tarjota YRTTI-hankkeeseen osallistuneille yrittäjille mahdollisuuden kokoontua yhteen tapaamaan toisiaan, keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan. Tämä toteutettiin leikillisenä työpajana yhteistyössä Pori Laboratory of Playn kanssa. Työpajassa haastoimme yrittäjät pohtimaan yrittäjyyttä ja tulvaisuutta antamalla heille ryhmätehtäväksi rakentaa tulevaisuuden yrittäjäolennon. Työpajasta ja yrittäjäolennosta voi lukea tarkemmin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön Liike-blogista.

YRTTI-hankkeen toimintaan ja tuloksiin pääsee tutustumaan tarkemmin alla olevasta julkaisusta sekä blogeista.

 

Toteutusaika: 1.1.2021–31.12.2021

Toteuttaja: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Päärahoittaja: Satakuntaliitto

Hankeryhmä: Salla Siivonen (vastuullinen johtaja), Riikka Franzén, Joanna Asumus

 

Tutustu hankkeen loppujulkaisuun:

YRTTI loppujulkaisu