Sidosryhmäyhteistyö taloustieteen oppiaineessa

Yhteiskunnallinen vastuu ja vaikuttavuus ovat tärkeässä asemassa laitoksen strategiassa ja toiminnassa. Laitos vaikuttaa koulutuksella ja tutkimuksella sekä tutkijoidensa kannanotoilla.

Laitoksen koulutusohjelma on suunniteltu niin, että se antaa erinomaiset valmiudet vaativimpiin ekonomistin tehtäviin yhteiskunnan eri sektoreilla. Laitoksesta valmistuvat taloustieteen maisterit ja tohtorit päätyvät usein korkean tason asiantuntija- ja johtotehtäviin, joissa heidän työnsä on välittömästi kytköksissä taloudelliseen päätöksentekoon ja talouspolitiikkaan.

Merkittävä osa laitoksen tutkimuksesta käsittelee kysymyksiä, jotka liittyvät suoraan talouspoliittiseen päätöksentekoon. Laitoksen tutkimushankkeissa on mukana yhteistyökumppaneita ja tutkijoita taloudellisista tutkimuslaitoksista, joiden pääasiallinen tehtävä on tutkia talouspolitiikan vaikuttavuutta.

Taloustieteen laitoksen tutkijat toimivat asiantuntijoina, selvitystentekijöinä, lausunnonantajina ja kuultavina mm. ministeriöissä, muissa valtionhallinnon laitoksissa, talouspolitiikan arviointineuvostossa ja eduskunnassa. Lisäksi he osallistuvat yhteiskunnalliseen ja talouspoliittiseen keskusteluun eri medioissa, kuten lehdissä, radio- ja tv-ohjelmissa.