Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien oppiaine

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät tarjoavat systemaattisen koneiston liike- ja kansantaloustieteellisten ilmiöiden analysoimiseksi. Nykyaikaisessa tietoteknistyneessä maailmassa numeerisen tiedon määrä on kasvanut valtavasti ja samalla tiedon saaminen on muuttunut helpommaksi. Kvantitatiiviset menetelmät tarjoavat työkaluja tämän kasvaneen tietomäärän valjastamiseksi taloudellisen päätöksenteon tueksi.

Taloustieteen kvantitatiivisten menetelmien sovellutuskohteet kattavat monia liiketoiminnan aloja, kuten rahoituksen, riskienhallinnan, laadunjohtamisen ja logistiikan. Monet liike- ja kansantaloustieteelliset teoriat perustuvat kvantitatiiviseen analyysiin, mikä korostaa näiden menetelmien tärkeyttä myös teorian kannalta.

Tutustu taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien oppiaineeseen