Tutkimus taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien oppiaineessa

Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien oppiaineen tutkimuksen painopistealueita ovat: 

Rahoituksen matematiikka

Diffuusioprosessien stokastinen kontrolli

Uusiutuvien luonnonvarojen optimaalinen ohjaus

Riskienhallintamenetelmät

  • Yritystoiminnan riskien mittaaminen

Dynaaminen mallinnus

Stokastinen analyysi

Tilastotiede

  • Tilastotieteeseen liittyvä tutkimustoiminta liittyy pääosin konsultointi- ja analyysityöhön eri tutkimusryhmien jäseninä. Painopiste tiedekunnassa on ollut pääosin ekonometrian, laskentatoimen, talousmaantieteen ja logistiikan alan tutkimuksissa. Lisäksi tiedekunnan ulkopuolella esimerkiksi hoito- ja lääketieteen tilastollinen analyysi on avannut uusia näkökulmia myös menetelmien soveltamiseen kauppa- ja taloustieteissä.

Tutkimushankkeet

KATE-tutkimus

Kulutustilat osana arvoa tuottavaa elinympäristöä -tutkimus eli KATE-tutkimus on jatkoa Turun kauppakorkeakoulussa vuodesta 1990 alkaen tehdylle tutkimukselle, jossa on seurattu kaupan rakenteen muutosten vaikutuksia kuluttajien arjen sujuvuuteen, ostopaikan valintaan ja palvelujen saavutettavuuteen.

KATE-tutkimuksen rahoittaa Turun yliopiston lisäksi Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Hankkeen vastaavana johtajana toimii professori Heli Marjanen.

Uusia julkaisuja

U.S. metropolitan house price dynamics (2018)

Journal of Urban Economics
Elias Oikarinen, Steven C Bourassa, Martin Hoesli, Janne Engblom
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)