TSE exe on johtajuuden, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kumppani, joka yhdistää toiminnassaan akateemisen tutkimustiedon vahvaan käytännön yrityselämän tuntemukseen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. 

Räätälöimme asiakkaan strategiaan ja toimintatapaan perustuvia johdon ohjelmakokonaisuuksia ja toimimme ketteränä kehityskumppanina konserneille, pk-yrityksille sekä julkishallinnon organisaatioille ja järjestöille. Lähtökohtamme on yrityksen tai organisaation kehitystarpeet yksilöidyn ratkaisun toteuttamiseksi.

Kokonaisuuksiimme kuuluu pitkäkestoisia johtajuuden kehittämisohjelmia kuten JOKO, EMBA ja CFP, lyhempikestoisia koulutuksia eri liiketoiminnan osaamisalueista sekä useamman eri yrityksen yhteiset konsortio-ohjelmat (esim. hankintojen johtaminen) ja asiakasyrityksiimme kohdennetut ohjelma-ja valmennuskokonaisuudet.

Inspiroimme tulevaisuuden johtajuuteen!

TSE exe.