Tulevaisuudentutkimuksen dosentit Suomessa

Tulevaisuudentutkimuksen dosentit Turun yliopistossa sekä muissa kotimaisissa yliopistoissa.

Puuttuuko joku listasta, ilmoita siitä meille!

 

Mikko Dufva, TkT

 • Dosentuuri: Aalto yliopiston Perustieteiden korkeakoulu, alana tulevaisuudentutkimus

Sirkka Heinonen, FT

 • Dosentuuri: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu

Jarmo Hukka, TkT

 • Dosentuuri: Tampereen teknillinen yliopisto

Jari Kaivo-oja, HT

 • Dosentuuri: Lapin yliopisto (innovaatio- ja ennakointitutkimus)
 • Dosentuuri: Helsingin yliopisto (suunnittelumaantiede)

Tomi Kallio, KTT

 • Dosentuuri: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu

Auli Keskinen, FT

 • Dosentuuri: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu

 • Dosentuuri: Maanpuolustuskorkeakoulu

 • Dosentuuri: Tampereen yliopisto

Osmo Kuusi, FT

 • Dosentuuri: Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu

Heikki Liimatainen, TkT

 • Dosentuuri: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu (tulevaisuudentutkimus, erityisalana liikenteen tulevaisuus)

Jyrki Luukkanen, TkT

 • Dosentuuri: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu

Carl Olsmats, Dr.Sc. (Tech)

 • Dosentuuri: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu (tulevaisuudentutkimus, erityisalana strateginen ennakointi)

Mika Pantzar, KTT

 • Dosentuuri: Aalto yliopisto (tulevaisuudentutkimus ja organisaatioteoria) 

Rafael Popper, PhD

 • Dosentuuri: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu (tulevaisuudentutkimus ja erityisesti ennakointi ja innovaatiojohtaminen)

Markku Sotarauta, HT

 • Dosentuuri: Tampereen teknillinen yliopisto

Petri Tapio, MMT

 • Dosentuuri: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu

Vilja Varho, MMT

 • Dosentuuri: Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu (tulevaisuudentutkimus, erityisalana energia- ja ympäristöpolitiikka)