Yritysjuridiikan oppiaine

Yritysjuridiikan opinnoissa yhdistyvät oikeudellinen ja liiketaloustieteellinen osaamisen. Yhdessä ne antavat valmiudet yritysten ja muiden yhteisöjen tehtäviin, joissa tarvitaan liiketaloudellisen koulutuksen lisäksi oikeusjärjestelmää ja erityisesti yritystoimintaa koskevien normien ja niiden toimivuuden tuntemusta.

Yritysjuridiikka tarjoaa pitkälle ulottuvia erikoistumismahdollisuuksia erityisesti taloushallinnon piiriin kuuluvilla liikejuridiikan erityisalueilla ja antaa valmiudet esimerkiksi yritysverotuksen, rahoituksen, tilintarkastuksen ja muun taloushallinnon johto- ja asiantuntijatehtäviin. Yritysjuridiikasta valmistuvat ovat työllistyneet monipuolisesti yritysten eri tehtäviin sekä julkishallintoon, kuten verohallintoon ja ministeriöihin.

Tutustu yritysjuridiikan oppiaineeseen