Sosiaalipolitiikan oppiaine yhteistyökumppanina

Oppiaineessa pyritään ylläpitämään yhteistyötä keskeisten sosiaalipoliittisten toimijoiden kuten Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen ja Tervyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Osalla kursseista hyödynnetään asiantuntijoita yhteistyökumppaniorganisaatioista.

Sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijaksi

Sosiaalipolitiikan oppiaine tuottaa sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijoiden koulutusohjelman. Erikoistumiskoulutukset ovat työelämälähtöisiä ja valtakunnallisia ja niiden keskeisenä tavoitteena on edistää ja osoittaa uudenlaisella tavalla työelämässä hankittua osaamista sekä hyödyntää monialaista tietoa.

Alumnit asiantuntijapotentiaalina

Turun yliopiston sosiaalipolitiikan oppiaineesta on reilu 50 vuoden kuluessa valmistunut 1030 maisteria, 82 lisensiaattia ja 42 tohtoria (tilanne loppuvuodesta 2017). He kaikki ovat oppiaineen alumneja ja muodostavat paikallisesti ja kansallisesti merkittävän asiantuntijapotentiaalin.