Maalta ja mereltä: SataDiLogis – miten logistiikka kehittyy ja miten rahtiliikenteen onnettomuuksiin on varauduttu?