Naton ja eurooppalaisen turvallisuuden asiantuntijoita

Tälle sivulle on koottu median käyttöön Turun yliopiston tutkijoita, joiden asiantuntijuus liittyy Natoon, mutta myös laajemmin eurooppalaiseen turvallisuuteen sekä Euroopan turvallisuus- ja puolustusarkkitehtuuriin.

Tutkijat ja heidän Natoon sekä eurooppalaiseen turvallisuuteen liittyvät asiantuntijuusalueensa

Louis Clerc, poliittisen historian professori, VTT, +358 408252371, loucle@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: Nato-keskustelu, diplomatia, kansainväliset järjestöt, Suomen ulkopolitiikka, Euroopan turvallisuus ja kansainväliset suhteet

Kimmo Elo, Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija, dosentti, +358 50 449 6348, kimmo.elo@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: Transatlanttiset suhteet, Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Euroopan turvallisuus, EU–Nato-suhde

Jari Kaivo-oja, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja, dosentti, p. +358 41 753 0244, jari.kaivo-oja@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: ennakointitutkimus, ennakointimenetelmät, heikkosignaalianalyysi, sotaskenaarioiden arviointi ja laadinta, turvallisuus, radikaalit teknologiat ja teknologiahäiriöt turvallisuusuhkina, massadata-analyysi, tietojohtaminen, kriisien ennakointi ja rauhanneuvottelu, Nato-sotilaskoulutus (tuottanut kolme koulutusmateriaalia Natolle, aiheina (1) sairaalainfrastruktuurien ennakoiva suojelu ja kriisiajan lääke- ja terveyspalveluiden ennakkosuunnittelu, (2) terrorismiennakointi internetissä ja (3) yksinäisten susien (”lone wolf foresight”) väkivaltaisen toiminnan ennakointi. Jari Kaivo-oja ollut mukana laatimassa mm. tutkimusta Euroopan parlamentille EU:n poliittisista villeistä korteista: How to stress-test EU policies – Building a more resilient Europe for tomorrow | Think Tank | European Parliament (europa.eu)

Tyyne Karjalainen, valtio-opin väitöskirjatutkija, +358 50 555 9519, tyyne.r.karjalainen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, kriisinhallintaoperaatiot, Naton yhteistyö/työnjako EU:n kanssa

Johanna Ketola, valtio-opin väitöskirjatutkija, jmketo@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: Suomen ulkopolitiikka, laaja turvallisuus, Etyj,  kriisinhallinta, EU:n ulko- ja turvallisuus politiikka

Anna Kronlund, valtio-opin yliopistonlehtori, YTT, p. +358 400 666 889, anna.kronlund@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: Yhdysvaltojen politiikka, kansainväliset järjestöt, monenkeskinen kansainvälinen yhteistyö

Heino Nyyssönen, valtio-opin yliopisto-opettaja, dosentti, +358 44 516 0563, heino.nyyssonen@utu.fi
Asiantuntijuusalue: Naton itälaajentuminen

Jukka Pesu, poliittisen historian yliopisto-opettaja, VTT, +358 505696617, jukka.pesu@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: Suomen Nato-suhteen historia, rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta.

Teemu Rantanen, valtio-opin yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, ttrant@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan ulkosuhdehallinto, strateginen kulttuuri ja ulkopoliittiset uskomusjärjestelmät

Henri Vogt, kansainvälisen politiikan professori Henri Vogt, +358 50 326 5182, henri.vogt@utu.fi
Asiantuntijuus/ expertise: globaali järjestelmä ja turvallisuus; kriisien politiikka ja hallinta; Nato-keskustelut (global order and security; crisis governance; Nato debates and decisions)
Comments in Finnish, Swedish, English, German, French