Empatia perustuu aivojen opioidijärjestelmään

30.05.2017

Suomalaistutkimus paljastaa, kuinka aivojen kivunlievitykseen osallistuva opioidijärjestelmä voi auttaa myös toisten kipuun eläytymisessä.

​Turun yliopiston tiedote 30.5.2017

Turun PET-keskuksen ja Aalto-yliopiston tutkijat ovat osoittaneet, kuinka aivojen opioidijärjestelmä voi säädellä empatiaa, eli kykyämme eläytyä toisten ihmisten kipuun.

Toisten ihmisten kivun havaitseminen aktivoi samoja aivojen radastoja, jotka osallistuvat varsinaisen kivun aistimiseen ja kokemiseen. Mitä vähemmän opioidireseptoreja tutkittavien aivoissa oli, sitä voimakkaammin heidän aivonsa reagoivat toisten kipuun. Vastaavaa yhteyttä ei löydetty aivojen dopamiinijärjestelmästä, vaikka se osallistuukin kipuaistimuksen käsittelemiseen aivoissa.

– Kyky eläytyä toisten kokemusmaailmaan on tärkeä sosiaalista kanssakäymistä edistävä tekijä. Tuloksemme osoittavat, että aivojen opioidijärjestelmä on keskeinen mekanismi, joka auttaa toisten ihmisten tunteiden ja kokemusten ymmärtämisessä. Yksilölliset erot opioidijärjestelmän toiminnassa voivatkin selittää miksi jotkut meistä reagoivat voimakkaammin toisten ihmisten hätään, kertoo tutkija Tomi Karjalainen Turun PET-keskuksesta.

– Tuloksemme osoittavat, että kivun kokeminen ja toisten ihmisten kipuun eläytyminen perustuvat samaan aivojen välittäjäainejärjestelmään. Tämä voi selittää, miksi toisten ihmisten kivun ja hädän näkeminen tuntuu niin epämiellyttävältä.  Opioidireseptorien suuri määrä kuitenkin heikentää aivojen reagointia tällaisissa sosiaalisesti kuormittavissa tilanteissa. Opioidijärjestelmä voikin olla tärkeä sosiaaliselta stressiltä suojaava tekijä, kertoo professori Lauri Nummenmaa Turun PET-keskuksesta ja Turun yliopiston psykologian laitokselta.

Tutkimus tehtiin positroniemissiotomografian (PET) ja toiminnallisen magneettikuvantamisen (fMRI) avulla. Tutkittavien verenkiertoon annosteltiin pieni määrä radioaktiivisia merkkiaineita, jotka sitoutuvat aivojen opioidi- ja dopamiinireseptoreihin. Merkkiaineiden hajoamista mitattiin PET-kameralla, minkä avulla voitiin määrittää reseptorien määrä aivoissa. Tämän jälkeen tutkittavien aivotoimintaa mitattiin fMRI-kokeessa, jossa he katselivat videoita, joissa ihmiset kokivat eri asteista kipua.

Turun PET-keskus on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteinen, valtakunnallinen tutkimuskeskus. Tutkimusta rahoitti Suomen Akatemia ja Euroopan tiedeneuvosto (ERC).

Tulokset julkaistiin 24.5.2017 Cerebral Cortex -tiedelehdessä: https://academic.oup.com/cercor/article/3852212/Dissociable-Roles-of-Cerebral-Opioid-and-Type-2

Kuva

Media voi hyödyntää kuvaa vapaasti aihetta käsittelevässä uutisoinnissa.

Tutkimusta havainnollistava kuva: https://apps.utu.fi/media/kuvat/empatia-aivoissa.png

Aivojen opioidijärjestelmä (A) ja aivojen alueet jotka reagoivat toisten kivun havaitsemiseen (B). Mitä vähemmän opioidireseptoreita tutkittavien aivoissa oli, sitä voimakkaammin heidän aivojensa tunne- ja kipuverkostot reagoivat toisten ihmisten kipuun (C).

Lisätietoja

DI Tomi Karjalainen, +358 04 841 0911, tomi.karjalainen@utu.fi          

Prof. Lauri Nummenmaa, +358 50 574 7933, latanu@utu.fi          

Aikaisempi tutkimus: Tunteet ja aivojen opioidijärjestelmä
Julkaistu huhtikuussa 2017 lehdessä  British Journal of Pharmacology http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.13812/abstract

Luotu 30.05.2017 | Muokattu 30.05.2017