Koululaisten vähäinen lukeminen huolestuttaa – Lukuklaani etsii keinoja lukuinnon löytymiseen

23.11.2018

Lukuklaani-hankkeella innostetaan koululaisia lukemaan lukupiirien avulla. Hankkeen tavoitteena on pysäyttää lukutaidon heikkeneminen ja siitä johtuva lasten syrjäytyminen. Hankkeessa mukana olevalla Turun yliopistolla on opettajankoulutuksen laitoksella meneillään aiheesta seitsemän pro gradu -työtä.

Turun yliopiston tiedote 23.11.2018

​Turun yliopiston edustajana hankkeessa toimii äidinkielenopetuksen apulaisprofessori Sara Routarinne. Routarinteen mukaan Lukuklaanin kaltaiselle hankkeelle on kysyntää, sillä lukutaidon heikkeneminen ja lasten tasapuolinen mahdollisuus lukemiseen ovat tällä hetkellä isoja haasteita.

– Huolenaiheita on monia, esimerkiksi pitkäkestoinen lukeminen. Vaikka edelleen painettu kirja on suositumpi kuin esimerkiksi älykirja, niin nykypäivänä ärsykkeitä on kaikkialla eivätkä lapset jaksa keskittyä lukemiseen, Routarinne toteaa.

Lukuklaani-hankkeella on haluttu tukea nimenomaan konkreettisten kirjojen lukemista. Kulttuurirahasto lahjoitti yhdessä tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa kaksi miljoonaa euroa käytettäväksi koulukirjastojen perustamiseen ja kehittämiseen sekä kirjojen hankintaan ja lasten lukemisen tukemiseen.

Kouluille lähetettiin myös lukupiiripaketti, joka sisälsi kaikille kouluille noin 50 kirjaa. Joidenkin lasten ainoa mahdollisuus kirjojen lukemiseen on koulussa, sillä monissa perheissä ei kannusteta lukemiseen lainkaan.

– Tämä tulee pahimmallaan lisäämään eriarvoistumista tulevaisuudessa. Yhdessä lukeminen voi kannustaa lapsia jatkamaan lukemista myös koulun ulkopuolella, Routarinne toteaa.

Seitsemän pro gradu -työtä tekeillä

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat Tiina Palokankare, Johanna Ilomäki ja Katja Juntunen halusivat tehdä pro gradunsa Lukuklaani-hankkeessa, sillä kolmikko on kiinnostunut lasten lukemisen heikkenemisestä ja opettajien roolista lukemisessa. 

Katja Juntunen kertoo huomanneensa lukemisen vähenemisen konkreettisesti opettajan työssään. Hänen tutkielmansa aineisto on osa laajaa Lukuklaani-hankkeen kyselytutkimusta, joka toteutettiin loppuvuodesta 2017.

– Kyselystä on selvinnyt, että opettajat kokevat yhteistoiminnalliset kirjan käsittelytavat oppilaita parhaiten motivoiviksi työtavoiksi, vaikka niitä käytetään vähemmän kirjallisuuden opiskelussa kuin yksilöllisiä työtapoja. Toivottavasti tämä hanke innostaisi opettajia nyt käyttämään esimerkiksi lukupiirityöskentelyä, Juntunen toteaa.

Sara Routarinteen mukaan gradututkielmista saadut tulokset antavat tärkeää tietoa Suomen kirjallisuuskasvatuksesta, sillä aiheesta ei ole aikaisemmin tehty kovin paljon tutkimusta. 

Lukuklaani-hanke on Suomen kulttuurirahaston vuonna 2017 käynnistämä hanke. Mukana Turun yliopiston lisäksi on myös Helsingin yliopisto, tekijänoikeusjärjestö Kopiosto, Suomen koulukirjasto ry, Opetushallitus, Suomen Luokanopettajat ry, Suomen Rehtorit ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Lukukeskus – Läscentrum ry, Äidinkielen Opettajain Liitto ry, Lastenkirjainstituutti ja Suomen Kuntaliitto.
 

Lisätietoja:

Äidinkielenopetuksen apulaisprofessori Sara Routarinne, sapiro@utu.fi, +358 50 339 4937
 

Luotu 23.11.2018 | Muokattu 23.11.2018