Opettajille luodaan tukipaketti levottomien oppilaiden opastamiseen

14.06.2013

​Opettajille etsitään uusia keinoja toimia levottomien ja aggressiivisesti käyttäytyvien koululaisten kanssa. Turun yliopiston hoitotieteen laitos kartoittaa kuvaa Piikkiön yhtenäiskoulun opettajien kokemista erilaisista ongelmatilanteista. Niiden pohjalta rakennetaan verkkokurssi, joka auttaa opettajia tunnistamaan nuoren oireet ja reagoimaan niihin nuorta tukevalla tavalla.

 

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella on aloitettu tutkimus- ja koulutusyhteistyö Piikkiön yhtenäiskoulun kanssa. Tarkoituksena on kuvata opettajien kohtaamia arkipäivän haasteita levottomien ja aggressiivisesti käyttäytyvien koululaisten kanssa. Tietoa hyödynnetään opettajille kehitettävän verkkokurssin sisällön kehittämisessä.

– Opettajat tarvitsevat käytännön apuvälineitä lasten ja nuorten kohtaamiseen. Juuri opettajat kohtaavat ensimmäisenä lapsen hädän ja arkipäivän murheet. Esimerkkinä ovat nuorten tyttöjen masennuksen oireet tai lasten keskittymisvaikeudet, Turun yliopiston hoitotieteen professori Maritta Välimäki sanoo.

Tutkimukseen kuuluvien ryhmähaastattelujen aikana tutkijat kartoittavat opettajien koulupäivän aikana kokemia päivittäisiä ongelmia. Näin etsitään tarkempaa tietoa opettajien tarvitsemasta tuesta koulumaailmassa.

– Alustavissa haastatteluissa tulee esiin muun muassa se, kuinka runsaasti ja millaisia haastavia tilanteita opettajat kohtaavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen liittyen. Myös lasten ja nuorten mielenterveysongelmien moninaisuus tulee esiin, Välimäki sanoo.

Opettajien avuksi verkkokurssi

Yhteistyön lopputuloksena arvioidaan syntyvän verkkokurssi, jota voitaisiin jatkossa käyttää laajemminkin kouluissa.

Aiempien tutkimusten mukaan lapset ja nuoret eivät kerro ongelmistaan tai murheistaan ensimmäisenä aikuiselle, eivät siten myöskään opettajille. Välimäen mukaan juuri siksi opettajat tarvitsevat herkkien silmien ja korvien lisäksi apuvälineitä.

– Verkkokurssi auttaisi opettajia tunnistamaan esimerkiksi masentuneita tai kiusattuja lapsia koulussa. Se pyrkisi myös tukemaan ongelmiin tarttumista ajoissa tai ottamaan avoimemmin esiin vaiettuja asioita sekä lasten että opettajayhteisön kanssa, Välimäki sanoo.

Piikkiön yhtenäiskoulun rehtorin Marko Kuuskorven mukaan oppilaiden mielenterveyden tukeminen on noussut osaksi opettajan arkityötä.

– Koulun rooli osana kuntoutusprosessia on tullut yhä tärkeämmäksi. Erityisesti oppilaiden mielenterveysongelmat ja niiden kohtaaminen koulun arjessa sekä puhuttavat että kuormittavat opettajakuntaa. Avoin keskustelu, koulutus ja konsultaatio ovat parasta lääkettä näiden ongelmien kohtaamiseen, Kuuskorpi toteaa.

Joka 20. opettaja joutui vuoden aikana työväkivallan kohteeksi

Opettajien kokema uhka ja haastavasti käyttäytyvät oppilaat ovat haaste koulumaailmassa. Työturvallisuuskeskuksen tilaston mukaan vuonna 2012 opetusalan työntekijöistä 5,2 prosenttia koki työväkivaltaa kuluneen kahdentoista kuukauden aikana.

Myös Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n mukaan kirjattujen uhkatilanteiden määrä opetustoimessa on lisääntynyt. Kun vuonna 2010 uhkatilanteita kirjattiin vajaat 2 800, oli lukumäärä 2011 jo 4 600 ja vuonna 2012 yli 5 300.
Luotu 14.06.2013 | Muokattu 04.12.2020