Ruoan tulevaisuus puhuttaa asiantuntijoita kaksipäiväisessä konferenssissa Turussa

03.06.2013

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Futures for Food -konferenssi kerää Turkuun 6. - 7.6. noin 200 asiantuntijaa pohtimaan ruoan tulevaisuutta muun muassa ilmastonmuutoksen, globalisaation, väestönkasvun ja teknologisen kehityksen näkökulmista.

 

​Turun yliopiston tiedote 3.6.2013 

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuosittainen tulevaisuuskonferenssi järjestetään 6.-7.6 Turun kauppakorkeakoululla, osoitteessa Rehtorinpellonkatu 3, Turku. Konferenssi järjestetään yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n kanssa.
 
Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan Futures for Food -konferenssiin.

Mahdollisuutemme tuottaa ja kuluttaa ruokaa muuttuvat tulevaisuudessa yhä rajallisemmiksi

Vuonna 2050 maapallolla lasketaan olevan yhdeksän miljardia ihmistä, ja ilmastonmuutos vaikeuttaa ruoantuotantoa. Tämä on vaikea yhtälö maailman ruokahuollolle ja -turvalle. Konferenssin teema nousee ajankohtaisesta ruokakeskustelusta ja toimintaympäristön muutostekijöistä, jotka haastavat nykyistä tapaa kuluttaa ja tuottaa ruokaa.
 
Hyvinvointivaltioissa kiinnitetään syömiseen enemmän huomiota kuin koskaan. Globaalien trendien rinnalla ruoan kuluttaminen on yksilöllistynyt ja syömisellä ilmennetään omaa identiteettiä. Ruoan alkuperä, jäljitettävyys ja turvallisuus ovat teemoja, jotka kiinnostavat ja puhuttavat kuluttajia, tutkijoita, viranomaisia ja yrityksiä.
 
Yksi konferenssin pääpuhujista on brittiläinen professori Mark J. Post, joka tutkimusryhmineen tutkii ja kehittää keinolihaa. Ryhmän tavoitteena on tuottaa tänä vuonna ensimmäinen keinolihahampurilainen. Postin esityksessä kuullaan tuoreita tutkimustuloksia keinolihan kehitystyöstä ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Voiko oikea liha korvautua laajamittaisesti keinolihalla?
 
Konferenssin pääpuhujien lisäksi päivien aikana kuullaan kymmeniä esityksiä eri työryhmissä. Esitysten aiheet käsittelevät muun muassa kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja elintarvikkeiden jalostuksen malleja; ruoankulutuksen- ja tuotannon ympäristövaikutuksia; ruokapolitiikan kysymyksiä; paikallista ja maailmanlaajuista ruokaturvallisuutta; lihantuotannon ja -syömisen tulevaisuutta; ruoan, terveyden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä; ruokatrendejä; uusia raaka-aineita ja ruokainnovaatiota sekä tulevaisuudentutkimuksen metodologiaa ja paljon muuta.
 
Konferenssin pääluennoitsijat ja aiheet:
 
·       Sirpa Kurppa, Professor, MTT Agrifood Research Finland:
Food and Environment
·       James Allen Dator, Professor, Director, Hawaii Research Center for Futures Studies, USA:
“By 2060, it will be illegal to use the ground to grow food” …and other futures
·       Sanderine Nonhebel, Associate Professor, Center for Energy and Environmental Sciences, University of Groningen, The Netherlands:
Looking back to see the future: changes in global food supply and related land use
·       Hanni Rützler, Future expert on food trends, Futurefoodstudio, Austria:
The (R)evolution of cooking
·       Mark J. Post, Professor and Chair of Physiology, Maastricht University, The Netherlands:
Cultured beef: concept or cut?
·       Lance O´Brien, Ph.D., Manager, Foresight Unit at Teagasc – the Agriculture and Food Development Authority, Ireland:
Sustainable food consumption and production in a resource-constrained world
 
 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus on Pohjoismaiden suurin tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin erikoistunut akateeminen tutkimuslaitos. Keskuksessa työskentelee yli 50 asiantuntijaa kolmessa eri toimipisteessä Turussa, Helsingissä ja Tampereella. Tulevaisuuden tutkimuskeskus on perustettu Opetusministeriön päätöksellä Turun kauppakorkeakoulun yhteyteen vuonna 1992. Vuoden 2010 alusta lähtien keskus on toiminut Turun yliopiston erillislaitoksena. Elokuussa 2013 keskus siirtyy takaisin kauppakorkeakoulun alaisuuteen, ainelaitokseksi. Tulevaisuuden tutkimuskeskus on verkottunut laajasti tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja organisaatioiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Omien vahvojen resurssien ohella tämä turvaa, että tulevaisuustietoa tuottavat ja analysoivat aina parhaat osaajat. Lisätietoja: www.utu.fi/ffrc.
Luotu 03.06.2013 | Muokattu 01.12.2020