Turkulaiset lukio-opiskelijat ja tansanialaiset yliopisto-opiskelijat kartoittavat Mwanzan kaupungin rakennuksia mapathonissa 10.10.

09.10.2019

Kerttulin lukion opiskelijat ja tansanialaiset yliopisto-opiskelijat yhdistävät voimansa torstaina 10.10. Turussa ja Dar es Salaamissa rinnakkain järjestettävässä mapathon-kartoitustapahtumassa. Noin 70 vapaaehtoista opiskelijaa kartoittaa Mwanzan kaupungin rakennuksia tulvariskien tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. 

Kartoitusprojekti järjestetään Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen, Kerttulin lukion, Humanitarian OpenStreetMap Team -järjestön ja EGEA Turku ry:n yhteistyönä. Tapahtuma on osa Turun kaupungin STEAM-toimintaa.

– Kahden eri ryhmän rinnakkaistapahtuma mahdollistaa ryhmien välisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen. Tansanian kaupungit, kuten Mwanza, kamppailevat vakavan ja säännöllisesti toistuvan tulvaongelman kanssa. Tulvat aiheuttavat aineellisia menetyksiä, lisäävät tartuntatautien, kuten koleran, leviämisriskiä ja katalysoivat erilaisia ympäristövahinkoja. Kaupunkien infrastruktuuri on heikko, jätehuolto puutteellista ja köyhyydessä elävien kansalaisten hyvinvointi on nopeasti kasvavissa kaupungeissa uhattuna. Suurin syy tulville kaupungissa on monien jokien olemassaolo ilman kunnollista ja toimivaa infrastruktuuria. Joet toimivat myös monien jätevesien viemäreiden laskupaikkana ja jätteiden dumppauskohteena, apulaisprofessori Niina Käyhkö kuvaa tilannetta Mwanzassa.

Mapathon on osa neljän tansanialaisen yliopiston ja Turun yliopiston Resilience Academy -toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa yliopistojen ja opiskelijoiden roolia ja taitoja tulvariskien hallinnassa nopeasti muuttuvissa ja kasvavissa kaupungeissa. Mapathon-tapahtuma tarttuu tiedon puutteen aiheuttamaan ongelmaan. 

– Tulvariskien kartoittaminen edellyttää, että kaupungin rakennukset, tiet ja infrastruktuuri on kartoitettu, ja että kotitalouksiin liittyvät tulvariskit on tunnistettu, Käyhkö kertoo.

Mapathon kehittää digitaalisia taitoja ja avoimia karttoja

Opiskelijoille mapathon-tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden kehittää digitaalisia taitoja uudella ja innostavalla tavalla sekä tutustua avoimen paikkatiedon tarjoamiin palveluihin ja aineistoihin. 

– Kartoitusprojekti on nuorten ilmastoteko, joka edistää kestävää kehitystä tukemalla humanitääristä ja kehitysyhteistyötä Tansaniassa. OpenStreetMap avoimena karttapalveluna antaa mahdollisuuden muokata ja luoda paikkatietoa, joka on avoimesti saatavilla ja parantaa täten päätöksentekoa. Avoimen datan ratkaisut tuovat esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöille mahdollisuuksia, joita kaupalliset teknologiajätit eivät voi tarjota. Myös avoimesti saatavilla olevat aineistot ovat tärkeä osa vapaaehtoisjärjestöjen toimintaa, sillä niillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia osaa kalliita satelliittikuvatuotteita tai ole lisenssiä käyttää suljettuja aineistoja, Käyhkö kertoo.

Järjestäjien mukaan mapathon-kartoitustapahtuman tavoitteena on parantaa joukkoistetusti avoimien karttojen laatua ja sisältöä. 

– Mapathonissa voidaankin siis mahdollisesti tuottaa jonkin alueen ensimmäinen aineisto alueen infrastruktuurista, jota voidaan käyttää esimerkiksi päätöksenteossa tai tulvien aiheuttamien uhkien hallinnassa. Tässä kartoitusprojektissa erityisenä painotuksena on ilmastonmuutoksen, tulvariskien ja kaupungistumisen aiheuttama haaste, Käyhkö tiivistää.

Median edustajat ovat tervetulleet seuraamaan mapathon-kartoitustapahtumaa Kerttulin lukioon (Kaarinankatu 3, Turku) torstaina 10.10.2019 kello 12.30–14 välisenä aikana. Mapathon on samana päivänä Turun yliopistossa järjestettävän Digital Futures -seminaarin sivutapahtuma.

Lisätietoja:

apulaisprofessori Niina Käyhkö, Turun yliopisto, p. 0400 310 427, nivuore@utu.fi

apulaisrehtori Juho Airola, Kerttulin lukio, p. 050 432 3703 juho.airola@turku.fi

Luotu 09.10.2019 | Muokattu 09.10.2019