Turun yliopiston työelämäprofessorit esittäytyvät professoriluennoilla

26.10.2017

Turun yliopiston kolme työelämäprofessoria esittäytyy professoriluennoilla keskiviikkona 1.11. kello 18 alkaen. Keuhkosairausopin dosentti Tuula Vasankari ja kehitysvammatieteen dosentti Maria Arvio ovat lääketieteellisen tiedekunnan työelämäprofessoreita, Aller Median Suomen konsernin toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä humanistisen tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun yhteinen työelämäprofessori.

​Turun yliopiston tiedote 26.10.2017

Työelämäprofessorien valinnassa ei noudateta professorivalinnan mukaisia akateemisia, tieteellisiin ansioihin perustuvia, kriteerejä vaan tiedekunnat ovat voineet kutsua työelämäprofessoriksi henkilön, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja merkittäviä ansioita sekä kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle.

– Työelämäprofessorit tuovat koulutukseemme ja tutkimukseemme uudenlaista osaamista, joka linkittyy vahvasti käytännön työelämään. Heidän avullaan voimme myös lisätä yliopiston ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

Työelämäprofessorien nimittämisellä yliopisto on voinut myös tuoda opettajiksi tai tutkimuksen ohjaajiksi henkilöitä, joilla on juuri tällä hetkellä yhteiskunnan erityisesti tarvitsemaa osaamista.

Tuula Vasankarin työelämäprofessoriuden perusteluissa tiedekunta totesi, että keuhkosairausopin työelämäprofessorina hän voi edistää keuhkosairauksien kansanterveyttä, kehittää kansallisesti keinoja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä tehdä tieteellistä tutkimusta alalta. Tiedekunnan mukaan Vasankarin aktiivisen osallistumisen alan tutkimukseen ja opetukseen ylläpitää ja vahvistaa lääkäreiden keuhkosairauksien osaamista sekä alan statusta Suomessa. Vasankarin toiminnan nähdään tukevan ja vahvistavan keuhkosairauksien koulutusta sekä perus- että erikoiskoulutuksen tasolla sekä lisäävän tutkimustoiminnan vahvistumisen kautta alan tieteellistä jatkokoulutusta ja julkaisutoimintaa.

Maria Arvion toiminnan työelämäprofessorina tiedekunta arvioi vahvistavan kehitysvammalääketieteen opetusta ja tutkimusta Turun yliopistossa ja Turun terveyskampuksella laajemminkin. Tiedekunnan mukaan Arviolla on tehtävässään mahdollisuus entisestään vahvistaa kehitysvammalääketieteen tutkimuksen nykytilaa Turun yliopiston vaikutusalueella yhteistyössä yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kliinisten tutkijoiden kanssa. Hänen toimintansa tukee ja vahvistaa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kehitysvammalääketieteen koulutusta sekä perus- että erikoiskoulutuksen tasolla ja lisää tutkimustoiminnan vahvistumisen kautta alan tieteellistä jatkokoulutusta ja julkaisutoimintaa.

Humanistinen tiedekunta ja Turun kauppakorkeakoulu toteavat Pauli Aalto-Setälän työelämäprofessuurin tuovan merkittävän lisän työelämätietoutta media-alalta. Tiedekunnat arvioivat myös saavansa Aalto-Setälän yhteiskuntasuhteista ja laajasta verkottuneisuudesta uusia näkemyksiä sekä tutkimukseen että opetukseen. Opiskelijoille Aalto-Setälä todetaan tuovan tuoretta ja ajankohtaista tietoa media-alan toiminnasta ja visioista. Aalto-Setälän tehtäviin kuuluu antaa media-alan opetusta yhteisesti sekä humanistisen tiedekunnan että kauppakorkeakoulun opiskelijoille, opetusohjelman ydin on digitaalinen media, journalismin markkinointi ja mediajohtaminen.

Useat suomalaiset yliopistot ovat viime vuosina nimittäneet työelämäprofessoreja, joista käytetään usein myös nimitystä Professor of Practice. Turun yliopisto on tähän mennessä nimittänyt kuusi työelämäprofessoria. Heidän kautensa ovat osa- ja määräaikaisia.

Media on tervetullut seuraamaan työelämäprofessorien professoriluentoja keskiviikkona 1.11. kello 18 Medisiina-rakennuksen (Kiinamyllynkatu 10) Osmo Järvi -saliin. Vasankari, Arvio ja Aalto-Setälä pitävät kukin 15 minuuttisen yleiskielisen luennon.

Lisätietoja: rehtori Kalervo Väänänen, p. 040 701 1303


**

Kaikki Turun yliopiston tiedotteet: www.utu.fi/tiedotteet
Luotu 26.10.2017 | Muokattu 26.10.2017