Aikuiskasvatustieteen aineopinnot avoimena yliopisto-opetuksena (aloitusohjaus)

Aika

6.9.2023 klo 17.00 - 18.45
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien aikuiskasvatustieteen aineopintojen aloitusohjaustilaisuuteen!

Aineopinnot (35 op) järjestetään verkko-opintoina ja ne alkavat syyskuussa 2023 ja päättyvät keväällä 2025. Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta ja opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. Voit aloittaa aikuiskasvatustieteen aineopinnot suoritettuasi kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai kasvatustieteen perusopinnot 25 op hyvin tiedoin.

Aloitusohjaus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan!

Tilaisuudessa kerrotaan opiskelusta avoimessa yliopistossa, opintojen sisällöistä sekä toteutus- ja suoritustavoista. Voit myös kysyä lisätietoja opinnoista.

Osallistuminen Zoomissa:
Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa (kopioi osoite):
https://utu.zoom.us/j/67059745974

Tutustu Zoom-ohjeisiin!

Lisätietoja

Eija Siltari