Aikuiskasvatustieteen aineopinnot avoimena yliopisto-opetuksena (aloitusohjaus)

Aika

5.1.2023 klo 17.00 - 18.45
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien aikuiskasvatustieteen aineopintojen aloitusohjaustilaisuuteen!

Aineopinnot (35 op) voi aloittaa tammikuussa 2023 verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. Voit aloittaa aikuiskasvatustieteen aineopinnot suoritettuasi kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai kasvatustieteen perusopinnot 25 op hyvin tiedoin.

Aloitusohjaus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan! Tilaisuudessa kerrotaan opiskelusta avoimessa yliopistossa, opintojen sisällöistä sekä toteutus- ja suoritustavoista. Voit myös kysyä lisätietoja opinnoista.

Osallistuminen Zoomissa:
Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa (kopioi osoite):
https://utu.zoom.us/j/68748975667
salasana: AKTaineo

Tutustu Zoom-ohjeisiin!

Lisätietoja

Eija Siltari