Aikuiskasvatustieteen aineopinnot avoimena yliopisto-opetuksena (aloitusohjaus)

Aika

4.1.2024 klo 17.00 - 18.45
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien aikuiskasvatustieteen aineopintojen aloitusohjaustilaisuuteen!

Aineopinnot (35 op) voi aloittaa tammikuussa 2024 verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. Voit aloittaa aikuiskasvatustieteen aineopinnot suoritettuasi kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai kasvatustieteen perusopinnot 25 op hyvin tiedoin.

Aloitusohjaus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan!

Tilaisuudessa kerrotaan opintojen sisällöstä sekä toteutus- ja suoritustavoista. Voit myös kysyä lisätietoja opiskelusta.

Tilaisuus järjestetään verkossa Zoomissa. Kopio osoite:
https://utu.zoom.us/j/67059745974

Tutustu Zoom-ohjeisiin!