Erityispedagogiikan perusopinnot avoimena yliopisto-opetuksena (aloitusohjaus)

Aika

3.9.2024 klo 17.30 - 19.15
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien erityispedagogiikan perusopintojen aloitusohjaustilaisuuteen!

Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitseville.

Perusopinnot (25 op) alkavat syyskuussa 2024. Opinnot voi suorittaa verkko-opintoina tai osallistumalla avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettäviin opintoihin. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja lukuvuoden aikana.

Aloitusohjauksessa kerrotaan opiskelusta avoimessa yliopistossa, opintojen sisällöstä ja suoritustavoista. Voit esittää myös kysymyksiä opinnoista.

Osallistuminen Zoomissa:
Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa (kopioi osoite):
https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet

Tutustu Zoom-ohjeisiin!

Lisätietoja

Hannele Massinen