Osakkeiden lunastusriidat osake- ja asunto-osakeyhtiöissä - Vaasa

Aika

10.3.2023 klo 12.00 - 15.30
Oikeustieteellinen tiedekunta järjestää yhteistyössä Asianajajaliiton ja Tampereen yliopiston kanssa ammatillisen täydennyskoulutustilaisuuden asianajajille ja asianajotoimistojen muulle henkilöstölle.

Koulutuksessa käydään läpi lunastusriitoihin tyypillisesti liittyviä teemoja, joista osa on perustasolla, mutta osa myös syventävällä tasolla.

Koulutus on suunnattu kaikille asianajajille, jotka työskentelevät osake- ja asunto-osakeyhtiöihin liittyvien oikeudellisten kysymysten kanssa (päätösten valmistelussa, täytäntöönpanossa, sekä moiteoikeudenkäynneissä) sekä tuomioistuimissa työskenteleville henkilöille, jotka ratkaisevat yhtiöoikeudellisia asioita.

Koulutus järjestetään pelkästään teams-etäyhteydellä. Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen. Koulutuksen peruuntuessa osallistumismaksu palautetaan.