Oikeustieteellinen tiedekunta järjestää yhteistyössä Asianajajaliiton sekä Itä-Suomen ja Lapin yliopistojen kanssa ammatillisen täydennyskoulutustilaisuuden kaikille kiinnostuneille.  Koulutus on asianajajien täydennyskoulutusvelvoitteen täyttävää koulutusta.

10.10.2022 klo 13.00–16
Helsinki, Helsingin käräjäoikeus, Porkkalankatu 13
Myös etänä

28.10.2022 klo 13.00–16
Tampere, Pirkanmaan käräjäoikeus, Kelloportinkatu 5 A

4.11.2022 klo 13.00–16
Turku, Oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia, Caloniankuja 3, Calonian auditorio
Myös etänä

Koulutuksessa syvennetään kiinteistöriitoihin ja niihin liittyvien todistelukysymysten ymmärtämistä. Koulutus antaa valmiuksia hyödyntää todistelu-uudistuksen yhteydessä täysin uudistettua asiantuntijatodistelua kiinteistöriitaoikeudenkäynneissä sekä laajentaa osallistujien tietämystä kiinteistöjen virheisiin liittyvästä juridiikasta. 

Luennoitsijat:
Professori Mia Hoffrén (Itä-Suomen yliopisto) 
Professori Mikko Vuorenpää (Lapin yliopisto)
 

Ohjelma

 • Asiantuntijatodistelun ja muun todistelun merkitys virheriidassa
  - virhetunnusmerkistön täyttymisen kannalta relevantit seikat ja niitä koskeva todistelu
  - virheen seuraamusten kannalta relevantit seikat ja niitä koskeva todistelu
  - virheen korjaamiseen liittyvien epävarmuustekijöiden merkitys
 •  Rajanvetokriteeri asiantuntijatodistelun ja todistelun välillä
  - lausunnon sisältö
  - kuultavan vaihdettavuus
  - oikeus työkorvaukseen
  - havaintojen tekemisajankohta
 • Prekludoituuko asiantuntijalausunto tai sen teema?
 • Myyjän todistelumahdollisuuksien turvaaminen
  - reklamaatiovelvollisuudesta myyjän suojana
  - myyjäpuolen asiantuntijan oikeus tutustua lausuntokohteeseen
 • Mitkä ovat oikeudenkäyntikuluja ja mitkä vahingonkorvauksena korvattavia asian selvittelykustannuksia?
  - Lisätietona kysymys valtion velvollisuudesta korvata oikeusapua saaneen asiantuntijan työkorvauksia

Hinta

 • 185 € + alv 24 %, osallistumislinkki lähetetään edellisenä arkipäivänä.
 • 190 € + alv 24 % osallistuttaessa koulutuspaikalla, sisältää kahvin ja kahvileivän.

Ilmoittautumisen päättymisaika

 • Kurssipaikalla osallistuville ilmoittautuminen päättyy viikko ennen tilaisuutta. 
 • Etäyhteydellä osallistuville ilmoittautuminen päättyy 2 arkipäivää ennen tilaisuutta.

Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen. Koulutuksen peruuntuessa osallistumismaksu palautetaan.

Turun yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa.

Muilla paikkakunnilla noudatetaan kyseisen alueen ja järjestävän organisaation koronaohjeita.