Päätöksenteko, toimivalta ja edustaminen osakeyhtiössä ja asunto-osakeyhtiössä

Aika

22.4.2024 klo 12.00 - 15.30
Oikeustieteellinen tiedekunta järjestää yhteistyössä Asianajajaliiton ja Tampereen yliopiston kanssa ammatillisen täydennyskoulutustilaisuuden kaikille kiinnostuneille. Koulutus on asianajajien täydennyskoulutusvelvoitteen täyttävää koulutusta.

Yhtiöiden toimielinten toimivallanjakoon ja edustamiseen liittyvät kysymykset aiheuttavat usein epätietoisuutta yhtiöiden johdossa, osakkeenomistajissa ja sopimuskumppaneissa. Päätöksentekoon liittyvät kysymykset myös synnyttävät jatkuvasti riitaisuuksia yhtäältä yhtiöiden sisällä osakkeenomistajien kesken sekä toisaalta suhteessa sidosryhmiin.

Luennoitsija: Yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera

Koulutukseen voi osallistua Teams-etäyhteydellä.

Hinta
210 € + alv 24 %, osallistumislinkki lähetetään viimeistään edellisenä arkipäivänä.

Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen. Koulutuksen peruuntuessa osallistumismaksu palautetaan.