Psykologian ja logopedian opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Tervetuloa tutustumaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin psykologian ja logopedian opintoihin!

Infotilaisuus on tarkoitettu sekä syksyllä 2023 alkaviin opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Saat ohjeita opiskelukäytännöistä ja voit kysellä lisätietoja opiskelusuunnitelmasi laatimiseksi.

Psykologian perusopinnot 25 op järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä. Tenttejä voi suorittaa joustavasti useiden korkeakoulujen Exam-tenttipalvelun tiloissa. Opintoihin voit tutustua maksuttomalla Kehityspsykologian perusteet 5 op -jaksolla. Perusopinnot ovat 25 tai 15 op laajuisina tarjolla myös seuraavissa avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa: Helsingin seudun kesäyliopisto, HEO, Kirkkonummen kansalaisopisto, Sastamalan Opisto, Turun Kristillinen Opisto. Perusopinnoista ovat kaikki jaksot tarjonnassa myös yksittäisin suoritettavina.

Psykologian aineopinnot 35 op toteutetaan perusopintojen tapaan verkko-opintoina, joissa luennot ovat verkossa, mutta tentit tehdään Exam-tenttipalvelussa. Myös aineopinnoista on mahdollista opiskella yksittäisiä jaksoja.

Logopedian perusopinnot 25 op järjestetään Turun yliopistossa ja lisäksi opinnot ovat tarjonnassa Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Helsingin seudun, Hämeen, Jyväskylän, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Mikkelin ja Tampereen kesäyliopistoissa. Opistoissa kokoontuu tuutorin johdolla opintoryhmä, joka olennaisesti tukee opintojen suoritusta.

Infotilaisuuden aiheina mm.
• opintojen sisältö ja suoritustavat lukuvuonna 2023 - 2024
• opiskelukäytännöt

Opintoja esittelee suunnittelija Mikko Ylinen.

Osallistumisohjeet:
Tilaisuus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä, joka avataan 15 min ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuuden osoite (kopioi):
https://utu.zoom.us/j/69904500699

Tutustu Zoom-ohjeisiin!