SIMHE-kielitutkintovalmennus

Aika

1.2.2022 klo 16.00 - 9.2.2022 klo 18.00
Suomen kielen ylimmän tason tutkintoon valmentava kurssi järjestetään tiistaisin ja keskiviikkoisin 1. - 9.2.2022 klo 16.00–18.00.

Hakuaika päättyy 30.1.2022.

Kielitutkintovalmennus on suunnattu korkeakoulutetuille maahanmuuttaneille ja korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Suomen kielen taitotason pitää olla vähintään vahva B2. Ryhmään otetaan enintään seitsemän opiskelijaa.

Ensisijaisesti valmistaudutaan yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen testiin, mutta kurssi sopii valtionhallinnon kielitutkintoonkin ilmoittautuville.

Valmennuksessa keskitytään sujuvaan vastaustekniikkaan ja tehdään harjoituksia, jotka vastaavat YKI-tutkinnossa käytettyjä tehtävätyyppejä. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa Zoom-etäyhteyden välityksellä.


OHJELMA

ti 1.2. – Valmistautuminen kielitutkintoon; tuottamisen osakokeiden vastausten rakentaminen; kirjoittamisharjoituksen tehtävänanto.

ke 2.2. – Tekstin ja puheen ymmärtämisen osakokeiden harjoittelu palautekeskusteluineen.

ti 8.2. – Puhumisen osakokeen studio-osan harjoittelu ja palaute: puheenvuorot ja tilanteet.

ke 9.2. – Palaute kirjoittamisen harjoitustehtävästä sekä puhumisen osakokeen haastattelun harjoittelu ja palaute.


LISÄTIETOJA
Heli Kamppari
heli.kamppari@utu.fi, puh. 040 182 0875