SIMHE – Suomen kielen virallisiin kielitutkintoihin valmentava koulutus, tasot B1–B2

Aika

13.8.2024 klo 16.30 - 21.8.2024 klo 19.00
Suomen kielen keskitason tutkintoon valmentava kurssi järjestetään tiistaisin ja keskiviikkoisin 13. - 21.8.2024 klo 16.30–19.00.

Hakuaika päättyy torstaina 8.8. klo 12.00.

Kielitutkintovalmennus on suunnattu Suomessa asuville korkeakoulutetuille ja korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Suomen kielen taitotason pitää olla vähintään B1. Ryhmään otetaan enintään seitsemän opiskelijaa. Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat ilmoittautuneet elokuussa järjestettävään kielitutkintoon.

Ensisijaisesti valmistaudutaan yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen testiin, mutta kurssi sopii myös valtionhallinnon kielitutkintoon ilmoittautuville.

Valmennuksessa keskitytään sujuvaan vastaustekniikkaan ja tehdään harjoituksia, jotka vastaavat YKI-tutkinnossa käytettyjä tehtävätyyppejä. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa Zoom-etäyhteyden välityksellä.


OHJELMA

Ensimmäinen tapaamiskerta: Valmistautuminen kielitutkintoon; tuottamisen osakokeiden vastausten rakentaminen; kirjoittamisharjoituksen tehtävänanto.

Toinen tapaamiskerta: Tekstin ja puheen ymmärtämisen osakokeiden harjoittelu palautekeskusteluineen.

Kolmas tapaamiskerta: Puhumisen osakokeen puheenvuorojen ja simuloidun keskustelun harjoittelu sekä palaute

Neljäs tapaamiskerta: Puhumisen osakokeen simuloidun keskustelun ja lyhyiden tilanteiden harjoittelu sekä palaute.


LISÄTIETOJA
Heli Kamppari
heli.kamppari@utu.fi, puh. 040 182 0875
Liisa Hannus
liisa.hannus@utu.fi, puh. 050 410 1849