Turun yliopisto mukana opetus- ja kasvatusalan Educa-tapahtumassa

Aika

24.1.2020 klo 10.00 - 25.1.2020 klo 17.00
Educa on valtakunnallinen koulutustapahtuma, joka tarjoaa tietoa opetus- ja kasvatusalasta ja sen uusimmista muutoksista. Vuoden 2020 pääteema on Hyvinvointia opinpoluille, työhön ja elämään.

Tervetuloa tutustumaan Turun yliopiston tutkintokoulutukseen, avoimeen yliopisto-opetukseen ja muuhun jatkuvan oppimisen koulutustarjontaan!

Osastollamme esittäytyvät:
Opiskelijavalinta- ja hakijapalvelut https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi
Avoin yliopisto-opetus http://www.utu.fi/avoin
Kasvatustieteiden tiedekunnan erillisopinnot (mm. opettajan kelpoisuusopinnot) ja opettajien erikoistumiskoulutukset (Digi-erko ja Kouluhyvinvointi-erko): https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/taydennys-ja-erikoistumisoulutukset
Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus: opettajille maksutonta täydennyskoulutusta http://www.utu.fi/kieku
Kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittämishanke http://www.dived.fi
Minästä kiinni ja Kielestä koppi. Oppimateriaaleja kielellisesti ja kulttuurisesti moninaiseen perusopetukseen. https://sites.utu.fi/minasta-ja-kielesta-kiinni
Meritietoportaali https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/meriopasfi-on-merella-liikkujan-uusi-kartta
Open Schools for Open Societies. Avoin koulu, tulevaisuuden koulu. http://www.openschools.eu
Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus http://www.utu.fi/digi-erko
Turun yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemia vastaa sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen (sivisote) monialaisiin osaamis- ja tietotarpeisiin koulutuksen, tutkimuksen ja yhteistyön kautta. http://www.utu.fi/sote http://www.osaamispuu.fi
ViLLE oppimisjärjestelmä https://oppimisanalytiikka.fi/2019/ville