Väitös (kirurgia): LL Anselm Tamminen

Aika

24.3.2023 klo 12.00 - 16.00
LL Anselm Tamminen esittää väitöskirjansa ”Safety of Mastectomy in Breast Cancer” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.3.2023 klo 12 (TYKS T-sairaala, Haartman-sali, Hämeentie 11, Turku).

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/62512894549?pwd=cE1HZEo5azVCNUFPVzVseXd2ekluQT09 (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii professori Malin Sund (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Juha Grönroos (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kirurgia.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9172-3 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Väitöstutkimuksessa selvitettiin yhteensä yli kahden tuhannen vuosina 2010–2019 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS) leikatun rintasyöpäpotilaan leikkauksen jälkeistä toipumista ja komplikaatioiden esiintymistä. Tutkimuksessa todettiin, että rintasyövän takia tehtävä rinnan poistoleikkaus on päiväkirurgisesti tehtynä turvallinen, ja että leikkauspäivänä kotiutuneilla potilailla on leikkauksen jälkeen jopa vähemmän suunnittelemattomia päivystyskäyntejä kuin niillä, jotka ovat jääneet yöksi sairaalaan.

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HUS) kanssa tehdyssä vertailevassa yhteistutkimuksessa todettiin, että leikkauksen jälkeiset verenvuodot ovat TYKS:ssa leikattujen potilaiden kohdalla selvästi harvinaisempia, mikä johtuu oletettavasti TYKS:ssa käytössä olevasta ultraäänienergiaa hyödyntävästä leikkausinstrumentista. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että leikkauksen yhteydessä annettava antibioottiannos ei ole vähentänyt leikkauksen jälkeisiä leikkausalueen tulehduksia, ja että sen käyttö ei vaikuta olevan tarpeellista rinnanpoistoleikkauksen yhteydessä, vaikka monet kansainväliset suositukset ja paikalliset käytännöt suosittavatkin sen käyttöä.

Erillisenä osatyönä tutkittiin käytäntöä, jossa rintasyövän laajan esiastemuutoksen (DCIS) hoitamiseksi on tehty niin kutsuttu rinnan välitön korjausleikkaus, jossa potilaalle rakennetaan uusi rinta samassa leikkauksessa rinnan poiston kanssa. Näiden potilaiden seurantatulokset osoittautuivat erinomaiseksi, sillä yhdelläkään hoidetuista 71 potilaasta ei todettu rintasyövän uusiutumaa seuranta-aikana.