Väitös (psykiatria): LL Alexander Denissoff

Aika

14.4.2023 klo 12.00 - 16.00
LL Alexander Denissoff esittää väitöskirjansa “Psychiatric Sequelae of Adolescent Cannabis Use in the Northern Finland 1986 Birth Cohort” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.4.2023 klo 12:00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro-sali, Turku).

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/32080b95-544b-4ddd-b690-f20187af5888/public (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii tohtori Marta Di Forti (King’s College London, Iso-Britannia) ja kustoksena apulaisprofessori Solja Niemelä (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on psykiatria.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9193-8 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Väitöskirjatutkimuksessa havaittiin varhaisen kannabiksen käytön oleva yhteydessä suurempaan riskiin sairaalahoitoa vaativaan tahalliseen itsensä vahingoittamiseen, masennusoireyhtymään ja ahdistuneisuushäiriöihin myöhemmin elämässä. Sen sijaan yhteys kannabiksen käytön ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön yhteys hävisi, kun otettiin huomioon muiden päihteiden käyttö. Lisäksi todettiin, että kannabiksen käyttö heikentää mielenterveydellistä ennustetta erityisesti niillä nuorilla, joilla on ollut myös lieviä psykoosin kaltaisia kokemuksia.
Tutkimusaineistona oli Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986. Kenttätutkimuksessa vuosina 2001-02 15-16 –vuoden ikäiset kohortin jäsenet vastasivat kysymyksiin koskien kannabiksen ja muiden päihteiden käyttöä. Vastemuuttujina tutkimuksessa käytettiin kansallisista rekistereistä kerättyjä diagnoositietoja. Tutkittavia seurattiin 33 ikävuoteen (vuoteen 2018) asti.
Kyseessä on ensimmäinen yleisväestöpohjainen tutkimus, jossa tarkastelun kohteina olivat varhaisen kannabiksen käytön yhteys sairaalahoitoa vaativaan tahalliseen itsensä vahingoittamiseen tai kaksisuuntaisen mielialahäiriöön. Varhaisen kannabiksen käytön vaikutuksesta lieviä psykoottisia oireita kokeneiden nuorten mielenterveydelliseen ennusteeseen ei aiemmin olla tutkittu hyödyntäen yleisväestöpohjaisia kohorttiaineistoja. Diagnostisten rekisteritietojen käyttäminen oireskaalatyyppisten vastemuuttujien asemasta on alan kirjallisuudessa harvinaista. Lisäksi väitöskirjatutkimuksessa hyödynnetty pitkä seuranta-aika (17 vuotta) pienentää käänteisen syy-yhteyden mahdollisuutta ja erittäin tärkeä sekoittavien tekijöiden harhan mahdollisuus on otettu ansiokkaasti huomioon erityisesti muiden päihteiden osalta.
Ajatellaan, että kannabiksen käytön kaltaiset ympäristöriskitekijät ovat erityisen haitallisia nuorten kehittyvälle keskushermostolle. Lisäksi tiedetään, että useimmat mielenterveyden häiriöt puhkeavat viimeistään 30 ikävuoteen mennessä. Siksi juuri tutkimuksessa tarkastelun kohteena oleva ajanjakso on mitä keskeisin tutkittaessa kannabiksen käytön mielenterveydellistä ennustetta.
Väitöskirjatutkimuksen tulokset puoltavat käsitystä varhaisesta kannabiksen käytöstä prognostisena markkerina epäsuotuisalle mielenterveyden kehitykselle.