Turun yliopistolle uusia lahjoituksia yli 2,4 M€ vuonna 2023

28.02.2024

Turun yliopisto keräsi yhteensä yli 2,4 miljoonaa euroa uusia lahjoituksia vuoden 2023 aikana. Summa koostuu suorista lahjoituksista sekä pidemmällä aikavälillä toteutuvista lahjoitussitoumuksista. Vuoden 2023 aikana käytettiin myös yliopiston koulutusaloille aiemmin lahjoitettuja varoja noin miljoona euroa. 

Vuoden 2023 suorat lahjoitukset kohdistuivat muun muassa lääketieteen, elintarviketekniikan, meren ja merenkulun tutkimukseen, kauppatieteellisten aineistojen hankintaan sekä kasvitieteellisen puutarhan tukemiseen. Lisäksi yliopisto sai viisivuotiset lahjoitussitoumukset aluetalouden, vetytalouden ja kone- ja automaatiotekniikan professuureihin sekä palliatiivisen lääketieteen osa-aikaiseen professuuriin. Yliopistolle lahjoitettiin myös kolmivuotinen työterveyden ja työlääketieteen työelämäprofessuuri.

Lahjoitusvaroilla tehdään vaikuttavaa tutkimusta

Turun yliopisto käytti viime vuonna aiemmin koulutusaloille lahjoitettuja varoja yhteensä noin miljoona euroa kaikkiaan 34 eri kohteeseen. Vuonna 2023 lahjoitusvaroja käytettiin uuteen tutkimukseen esimerkiksi kauppapolitiikassa, nuorisopsykiatrisen hoidon kehittämisessä, neurologisten sairauksien ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa sekä jätevesien puhdistamisessa kestävin bioteknisin prosessein.

Teknillisessä tiedekunnassa toimii vesistöjen kestävän kehityksen mukaiseen hyötykäyttöön ja suojeluun keskittyvä huippuyksikkö, jonka kestäviin bioteknisiin prosesseihin liittyvään tutkimukseen ja opetustoimintaan on kohdistettu Maa- ja vesitekniikan tuki -yhdistyksen teknilliselle koulutusalalle lahjoittamia varoja.

– Tutkimme erityisesti mikrolevien avulla tehtävää jätevesien puhdistusta, jolla ei pelkästään pyritä puhdistamaan vettä, vaan myös kierrättämään jätevedessä olevia ravinteita uudelleen hyötykäyttöön. Olemme rakentaneet Ruissalon puutarhaan Suomen suurimman fotobioreaktorin levien avulla tehtävää kasvihuoneen jätevesien käsittelyä ja ravinteiden talteenottoa varten. Lahjoitusvarojen avulla hankittiin laitteet levien talteenottoon ja veden kierrätykseen, mikä on olennainen osa koko prosessia. Hyödynnämme bioreaktoria sekä tutkimus- että opetuskäytössä, ja pyrimme rakentamaan siitä kokonaisen leväbiojalostamon, kertoo molekulaarisen kasvibiologian professori Yagut Allahverdiyeva-Rinne

Lääketieteellisessä tiedekunnassa lahjoitusvaroja jaetaan vuosittain BlueSkies -hankehaulla, jossa tiedekunta rahoittaa uusia tutkimusideoita ja koulutusinnovaatioita. BlueSkiesissa haetaan innovativisia, täysin uusia ja ennen testaamattomia ideoita, joille ei vielä ole muualta saatu rahoitusta.

– BlueSkies-haussa etsimme uusia ja yllättäviäkin suuntia lääketieteen tutkimuksessa. Tarkoitus on, että tutkija saa rahoituksen tuella uusia tuloksia, joiden avulla hän voi sitten valmistella seuraavaa askelta. Viime vuonna päätimme käyttää Planmecalta saatua lahjoitusta, jolla saimme avattua hammaslääketieteen tutkimukselle oman BlueSkies-haun, kertoo lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntapäällikkö Eeva Rainio.

Kauppatieteille kohdistettuja lahjoitusvaroja käytettiin vuonna 2023 muun muassa tulevaisuudentutkimuksen ja ennakointiosaamisen kehittämiseen sekä uutena avauksena erityisesti globaalin kauppapolitiikan tutkimukseen, jossa mukana on myös geopolitiikkaa ja turvallisuusteemoja.

 – Lisäksi lahjoitusvaroilla on aiempien vuosien tapaan tuettu yrittäjyystutkimusta ja -kasvatusta, jotka ovat tärkeitä teemoja monille lahjoittajistamme, kertoo kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund.

Lahjoitusprofessuureilla huippuosaamista tärkeille aloille

Suoraan tutkimukseen ja koulutukseen kohdennetun käytön lisäksi joko kokonaan tai osittain lahjoitusvaroihin perustuvissa professuureissa työskentelee Turun yliopistossa jo merkittävä joukko alojensa huippuasiantuntijoita.

Humanistisessa tiedekunnassa aloitti vuoden 2024 alussa luovan kirjoittamisen oppiaineen ensimmäinen professori, kun kirjallisuudentutkija ja kirjailija Olli Löytty valittiin apulaisprofessoriksi. Professuurin mahdollisti Koneen Säätiön merkittävä lahjoitus, jolla näin kehitetään Turun yliopiston luovan kirjoittamisen koulutusta ja tutkimusta.

– Valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin erilaisiin kirjoittamisen tehtäviin. Koneen Säätiön lahjoituksella perustettu professuuri mahdollistaa luovan kirjoittamisen opetuksen vahvistamisen ja tutkimusperustaisuuden lisäämisen. Luova kirjoittaminen on erittäin suosittu sivuaine tutkinto-opiskelijoille ja samaten todella suosittu aine avoimessa yliopistossa, sanoo humanistisen tiedekunnan dekaani Jaakko Suominen.

Vielä käyttöpäätöstä odottavat yliopistolle lahjoitetut varat on rahastoitu ja niiden tuottoa käytetään koko yliopiston kehittämiseen. 

Lahjoitus yliopistolle on vaikuttava tuen ilmaisu kestävän tulevaisuuden hyväksi. Kiitämme kaikkia lahjoittajiamme sitoutumisesta Turun yliopiston tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen!
 

Luotu 28.02.2024 | Muokattu 02.04.2024