Digikyvykkyys-hanke kartoitti digiosaamistarpeita RekryExpossa

03.12.2019

Työntekijöiden ja -hakijoiden digiosaamistaitoja ja koulutustarvetta selvitettiin RekryExpo-messuilla osana Digikyvykkyys-hanketta. Hankkeessa selvitetään Turun alueen yritysten digitaitoja ja autetaan niitä varautumaan tulevaisuuden digihaasteisiin.

Digikyvykkyys-loossi RekryExpo-messuilla

RekryExpo-messuilla 20.11. tietojärjestelmätieteen Work Informatics-tiimi keräsi digitaalisen osaamisen kehittämisen monimuotoisia tarpeita messuosallistujilta. Osallistujilta kerättiin tietoa siitä, mitkä erityisistä digiosaamisen osa-alueista ovat työntekijän ja työnhakijan näkökulmasta tärkeitä kehittää työnhakijan houkuttelevuuden tai työntekijän osaamisen parantamiseksi.

– Saamamme tulokset vahvistavat käsitystämme siitä, että digitaalista osaamista on syytä kehittää laaja-alaisesti yleisimpien laitteiden ja ohjelmistojen käytöstä aina raskaaseen analytiikkaan ja koodaukseen asti. Kyvykkyyksien kautta tarkasteltuna tämä tarkoittaa sitä, että toteutustapoja tulee olla monipuolisesti, jotta kunkin ihmisten osaamista voidaan parantaa ketterästi tämän profiiliin sopivalla tavalla, toteaa erikoistutkija Ville Harkke.

Kerättyä dataa vertaillaan jatkossa hankkeessa kartoitettuihin yritysten erityisiin tarpeisiin. Tavoitteena on kehittää toimenpiteitä, jotka paitsi ratkaisevat yritysten spesifejä ongelmia, myös vastaavat työnhakijoiden ja työnpaikan vaihtajien toiveisiin.

Digikyvykkyys-hankkeessa pureudutaan yritysten digiosaamiseen

Digikyvykkyys-hankkeen tavoitteena on parantaa Turun alueen meri-, metalli- ja terveysteknologia-alan yritysten nykyisiä digitaitoja sekä auttaa yrityksiä varautumaan tulevaisuuden digihaasteisiin. Parempien digitaitojen avulla yritys voi tehostaa toimintaansa, oli sitten kysymys tuotannosta, logistiikasta, talous- ja henkilöstöhallinnosta tai markkinoinnista.

Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa on kolmen 6Aika-kaupungin alueilla toteutettava koulutus- ja valmennushanke.

Hankkeessa selvitetään, millaista teknologista osaamista alojen yritykset tarvitsevat – mikä on yritysten digikyvykkyysvaje. Hankkeena aikana vajeeseen vastataan nopeavaikutteisilla koulutusratkaisuilla, joissa hyödynnetään olemassa olevaa koulutustarjontaa ja digitaalisen opetuksen parhaita käytäntöjä. Tämä auttaa pitämään koulutuksen kustannukset ja laadun hallinnassa, vaikka koulutuksen sisältö joustaa työelämän nopeasti muuttuvien osaamistarpeiden mukaan.

Hanketta koordinoi Oulun yliopisto ja sen osatoteuttajina toimivat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Turun seudulla yhteistyökumppanina toimii Turku Science Park Oy. Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja se on osa Kestävän kaupunkikehittämisen yhteistyöstrategiaa (6AIKA). Rahoittajan edustajana hankkeessa toimii Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2018–31.12.2020.

 

Seuraavaksi Digikyvykkyys näkyy Turun AMK:n järjestämässä ”Digikyvykkyys kuntoon organisaatiossasi” -tapahtumassa 11.12.2019 vierailukeskus Joessa.

Luotu 03.12.2019 | Muokattu 03.12.2019