Dosentin arvo OTT Timo Koranderille ja OTT Tatu Hyttiselle

02.04.2020

Rehtori on myöntänyt OTT Timo Koranderille, alana kriminologia erityisesti poliisitutkimus ja OTT Tatu Hyttiselle, alana rikosoikeus dosentin arvonimen.

Yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

Professori Anne Alvesalo-Kuusen mukaan Timo Koranderin osaaminen liittyy kiinteästi kriminologian oppiaineessa tehtävään tutkimukseen ja opetukseen. Lisäksi Korander tuo Alvesalo-Kuusen mukaan osaamista yhteiskunnalliseen turvallisuussuunnitteluun, rikoksentorjunnan ja poliisitoiminnan vaikuttavuus- ja prosessiarviointitutkimukseen, jotka ovat tärkeitä osa-alueita kriminologiassa. Yliopistonlehtori Ari Hirvonen (Helsingin yliopisto) ja professori Timo Harrikari (Tampereen yliopisto) ovat antaneet asiantuntijalausunnot Koranderin tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta katsoo, että Koranderilla on dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito. Korander on suorittanut oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2014 Turun yliopistossa.

Professori Heini Kainulaisen mukaan Tatu Hyttisellä on merkittävää rikosoikeudellista osaamista, mikä on tarpeellista rikosoikeuden oppiaineen vahvistamiseksi. Hyttisen meneillään olevat tutkimushankkeet sopivat hyvin paitsi rikosoikeuden oppiaineen, myös tiedekunnan painopisteiden mukaisiin tutkimusintresseihin. Professori Kimmo Nuotio (Helsingin yliopisto) ja professori Elina Pirjatanniemi (Åbo Akademi) ovat antaneet asiantuntijalausunnot Hyttisen tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta katsoo, että Hyttisellä on dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito. Hyttinen on suorittanut Turun yliopistossa oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2015.

Luotu 02.04.2020 | Muokattu 02.04.2020