Dosentin arvo PhD Visa Kurjelle

09.11.2020

Rehtori on myöntänyt PhD Visa Kurjelle dosentin arvon yleisen oikeustieteen alalta.

Yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

Professori Raimo Siltalan mukaan yleisen oikeustieteen dosentuuri on tarpeellinen tiedekunnalle. Siltala katsoo, että Kurki on poikkeuksellisen etevä analyyttisen oikeusajattelun edustaja, ja hänen tieteellinen tuotantonsa painottuu ajankohtaisiin tutkimusteemoihin. Lisäksi Siltalan mielestä Kurjen opetuksellinen panos täydentää yleisen oikeustieteen opetustarjontaa.

Professori Matti I. Niemi (Itä-Suomen yliopisto) ja yliopistonlehtori Ari Hirvonen (Helsingin yliopisto) ovat antaneet asiantuntijalausunnot Kurjen tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin, minkä lisäksi tiedekunnan opetustaitotoimikunta on katsonut Kurjella olevan dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito.

Kurki on suorittanut oikeustieteen tohtorin tutkinnon Cambridgen yliopistossa vuonna 2017.

Luotu 09.11.2020 | Muokattu 09.11.2020