EK ja Akava, korkeakoulut ja opiskelijat: Suomen menestys vaatii lisää koulutus- ja tutkimuspanostuksia seuraavalta hallitukselta

12.03.2019

EK ja Akava sekä korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt pitävät korkeakoulu-, tutkimus- ja osaamispanostusten kasvattamista seuraavalla vaalikaudella välttämättöminä tulevaisuusinvestointeina. Panostusten kasvattaminen varmistaa Suomen menestyksen myös tulevaisuudessa. 

Organisaatiot toteavat laatimassaan yhteisessä kannanotossa, että koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Korkeakoulujen perusrahoituksen vakaudesta, ennakoitavuudesta ja riittävästä tasosta on huolehdittava jatkossa paremmin. 

– Koulutustason nostaminen sekä jatkuvan koulutuksen mallien ja rahoituksen kehittäminen on keskeistä myös työllisyysasteen noston ja talouskasvun näkökulmasta, kannanotossa sanotaan. 

– Korkeasti koulutettu työvoima, korkean lisäarvon tuotteet ja vetovoimaiset osaamiskeskittymät houkuttelevat Suomeen kansainvälisiä osaajia, investointeja ja yrityksiä nykyistä enemmän. Osaajien työperäistä maahanmuuttoa tulee kehittää nykyistä sujuvammaksi.

Kannanotossa todetaan, että seuraavan hallituksen tulee: 

  • Tehdä pitkäjänteistä TKI-politiikkaa ja hoitaa oma osuutensa, jotta TKI-panostusten osuus on 4 prosenttia BKT:stä vuoteen 2030 mennessä. Julkisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostuksia sekä korkeakoulujen rahoitusta tulee kasvattaa merkittävästi. 
  • Poistaa päällekkäisyydet ja keskittyä isompiin kokonaisuuksiin kilpaillussa rahoituksessa.
  • Valita EU-puheenjohtajuuden kärkiteemaksi koulutus ja tutkimus. 

Kannanoton ovat laatineet Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja sen jäsenliitto Sivistystyönantajat, Akava ja sen kannanotossa listatut jäsenliitot, UNIFI ry, Arene ry, SYL ja SAMOK sekä kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut. 

Lue koko kannanotto allekirjoittajineen 

Lisätiedot: 

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies  
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
puh. 09 4202 2400

Toimitusjohtaja Teemu Hassinen 
Sivistystyönantajat 
puh.  050 562 7004

Puheenjohtaja Sture Fjäder  
Akava 
puh. 0400 609 717
 
Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors
UNIFI ry
puh. 050 522 9421

Toiminnanjohtaja Petri Lempinen 
Arene ry
puh. 040 766 7805
 
Kansleri Kaarle Hämeri 
Helsingin yliopisto 
puh. 02941 22206

Puheenjohtaja Sanni Lehtinen 
SYL 
puh. 044 906 5007

Puheenjohtaja Iiris Hynönen 
SAMOK  
puh. 050 389 1000


 

Luotu 12.03.2019 | Muokattu 12.03.2019