Elämää ja exceleitä – metriikkatiimin erilainen vuosi 2021

09.06.2021

Mitä kirjastossa tehdään nyt, kun korona on sulkenut melkein kaikki asiakkaille avoimet tilat? Vaikka ovet on suljettu käyttäjiltä, eivät työt tosiaankaan ole loppuneet: suuri osa toiminnoista tehdään normaaliaikoinakin asiakkaiden silmien ulottumattomissa. Yksi näistä vähemmän näkyviä töitä tekevistä on kirjaston metriikka- ja arviointipalvelutiimi, joka osallistuu parhaillaan Turun yliopiston tutkimuksen kokonaisarviointiin (RAE).

Kirjaston metriikka- ja arviointipalvelut –tiimille vuosi 2021 on ollut poikkeuksellinen paitsi koronan, myös RAE-työhön osallistumisen takia. Normaalisti tiimin vastuulla on neuvoa ja kouluttaa erilaisissa tieteellisen julkaisemisen arvioinnin välineiden käytössä: esimerkiksi Jufo- ja Impact factor- lukujen hakemisessa, h-indeksiin liittyvissä rajoitteissa sekä Web of Science, Scopus ja InCites-tietokantoihin liittyvissä kysymyksissä. Tiimi tekee myös tilauksesta viittausanalyyseja esimerkiksi rahoitushakuihin. Tänä vuonna tiimin aika on poikkeuksellisesti kulunut RAE –arvioinnin bibliometrisen analyysin valmistelutöissä.  

RAE-arvioinnin bibliometrisessä analyysissa tarkastellaan yliopiston julkaisuja vuosilta 2014-2019. Metriikkatiimi koostaa ja täydentää tutkimustietokannan julkaisutiedot ja toimittaa datan CWTS Leideniin, jossa siitä tehdään mm. edistyneempiä viittausanalyyseja Web of Science -tietokantaan sisältyvien julkaisujen osalta. Tiimi tekee myös itse analyysejä niille arviointiyksiköille, joiden julkaisut eivät sisälly tarpeeksi kattavasti Web of Scienceen.

R on paras! – mitä tiimi on oppinut RAE-projektista

RAE-rupeaman aikana tiimi on tehnyt dataan täydennyksiä ja ristiintarkistuksia, testannut erilaisia analyysivaihtoehtoja ja kuvaajia, opetellut uusia ohjelmia, miettinyt prosessikulkuja, kirjoittanut ohjeita ja dokumentaatiota, testannut ohjeiden ymmärrettävyyttä, miettinyt erilaisia toteutumisskenaarioita ja tehnyt täyskäännöksiä aiemmista suunnitelmista.

Julkaisudatan käsittely ei ole muuttunut etätöihin siirryttäessä – työtä tehdään samoin kuin ennenkin. RAE-työ on myös entisestään lisännyt arvostusta kaikkien julkaisutietoja käsittelevien työtä kohtaan: julkaisudatan laadusta on kiittäminen tutkimustietojärjestelmätiimiä.

Mulla on täällä nyt excelit jumissa, osaisko joku auttaa? – yhteistyötä etänä

Vaikka lähityöskentelyä alkaa olla jo ikävä, ei yhteisöllisyydestä ja työkaverien tuesta ole ollut puutetta etäaikoinakaan. Kun Skype, Teams, Zoom ja muut yhteydenpitovälineet ovat tulleet tutuiksi, on työskentely yhdessä ollut helppoa: moni ongelma on ratkennut jopa nopeammin ruutua jakamalla kuin sähköposteja laatimalla.

Metriikkatiimissä on myös pidetty huolta jaksamisesta kokoontumalla normaalien tiimikokousten lisäksi kerran viikossa RAE-purkutilaisuuteen. Puruissa on käyty läpi projektin tilanne ja eteneminen ja tuuletettu projektiaivoja: puhuttu myös niistä asioista, jotka eivät ole heti onnistuneet ihan täydellisesti… Etätyössä pienetkin vastoinkäymiset tuntuvat välillä musertavilta, siksi niiden läpikäyminen on tärkeää – on lohduttavaa kuulla, että kollegakin on taistellut dokumenttien aukeamisen kanssa tai tuskastunut tehtyään virheitä, joiden korjaamiseen on mennyt aikaa.  

Etätyövälineiden sujuva toiminta on ollut metriikkatyöskentelyssä myös tärkeää: jaksaahan kone pyörittää isoja tiedostoja, onko käytössä lisänäyttö vai väsyvätkö silmät läppärin ruudulta julkaisuja tutkiessa.

Hei sulla ei oo mikki auki! – onko elämää RAE-projektin ulkopuolella

RAE-projekti vie suuren osan tiimin työajasta, mutta sen lisäksi tehdään myös muuta metriikkatyötä: järjestetään webinaareja, ylläpidetään metriikkaopasta, tehdään toimeksiannosta pienempiä analyyseja ja osallistutaan kansalliseen metriikkaverkoston toimintaan.

Kaikissa metriikkaan liittyvissä kysymyksissä voi edelleen ottaa yhteyttä tietopalvelu@utu.fi –osoitteeseen.

 

Luotu 09.06.2021 | Muokattu 09.06.2021