EU-tallekirjasto 50 vuotta

09.05.2022

Turun yliopistossa toimii Suomen vanhin EU-tallekirjasto. Vaiherikas toiminta alkoi jo vuonna 1972. Tuolloin Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Euroopan yhteisöjen komissio solmivat sopimuksen, jonka ansiosta kirjasto sai virallisen European Documentation (EDC) -statuksen, eli Euroopan Yhteisön tallekirjasto-oikeudet. Tallekirjaston tavoitteena on tukea Euroopan integraatioon liittyvää opetusta ja tutkimusta ja tehdä yleisölle tunnetuksi Euroopan unionia ja sen politiikkaa.

Tallekirjaston toiminta alkoi Turun yliopiston pääkirjaston tiloissa (nyk. Feeniks-kirjastossa). Tilojen ahtauden ja henkilökunnan puutteen vuoksi toiminta siirtyi Eurooppa Instituutin tiloihin Rettigin palatsiin Nunnakadulle vuonna 1991. Jo seuraavana vuonna tallekirjasto siirtyi Linnankadulle ja vuoden 1994 alusta toiminta alkoi DataCityn tiloissa Lemminkäisenkadulla. DataCitystä toiminta siirtyi Turun Kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutin tiloihin. Tallekirjasto toimi siellä nimellä Eurooppatiedotuskeskus vuoden 2002 loppuun.

Kauppakorkeakoulusta toiminta siirtyi silloiseen Turun yliopiston Kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntakirjastoon maaliskuussa vuonna 2003 ja sai uudeksi nimekseen Eurotietokeskus. EU-kokoelma on siitä lähtien ollut samoissa tiloissa. Se löytyy nykyisestä Educariumin kirjastosta lukuun ottamatta Euroopan Unionin Virallisen Lehden kokoelmaa, joka sijaitsee Caloniassa.

Vuodesta 2019 oikeustieteellinen informaatikko toimii myös EU-informaatikkona. EU-informaatikko opastaa aktiivisesti EU-tietokantojen käytössä ja auttaa asiakkaita EU-tiedonhaussa. EU-tiedonhakua on opetettu vuosien mittaan eri tahoille, ja viime vuosina opetus on integroitu oikeustieteen tiedonhaun opetukseen. Tiedonlähteiden käyttöä opetetaan vuosittain useille kymmenille opiskelijoille, myös avoimessa yliopistossa, sekä Åbo Akademin opiskelijoille.

EU-tallekirjastostatuksen ansiosta kirjasto on saanut ilmaiseksi Euroopan Unionin ja sen toimielinten virallisjulkaisuja vuodesta 1973. Takautuvasti on myös hankittu keskeisimpiä julkaisuja, kuten esimerkiksi Euroopan Unionin Virallinen Lehti ja Euroopan Unionin tuomioistuimen raportteja, joten arvokkaissa kokoelmissa on aineistoa vuodesta 1953 lähtien. Nykypäivänä EU-julkaisut ilmestyvät sähköisesti ja painettu kokoelma kasvaa vain muutamalla kirjanimekkeellä vuodessa. EU-kirjakokoelmaan voi tehdä hankintaehdotuksia. EU-tiedonlähteisiin voi tutustua EU-tietopalvelu-oppaassa.

Tallekirjaston toiminnan luonne on muuttunut vuosien kuluessa. Alkuvuosina keskeisiä olivat tietopalvelu ja painetun ja sähköisen aineiston tarjoaminen asiakkaiden käyttöön. Molempien merkitys on vuosien saatossa vähentynyt, vaikkakin molempia yhä tarjotaan. Merkityksellisemmäksi on tullut rooli kansalaiskeskustelun ja kansalaisaktiivisuuden edistäjänä, EU:n tarjoamien tapahtumien ja vaikutusmahdollisuuksien esiin nostaminen sekä yhteistyö muiden EU-toimijoiden kanssa. Suomessa toimii nykyisin 8 tallekirjaston verkosto ja toimintaa koordinoi Euroopan komission edustusto Suomessa.

Luotu 09.05.2022 | Muokattu 09.05.2022