Eurooppalaisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin päämaja Turkuun

07.11.2019

Euroopan komissio on 6.11.2019 julkistetulla päätöksellään perustanut eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin (Euro-BioImaging ERIC), jonka päämaja tulee Suomeen. Euro-BioImaging tarjoaa tutkijoille avoimen pääsyn innovatiiviseen biologiseen ja lääketieteelliseen kuvantamisteknologiaan perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja lääketieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Lisäksi se tarjoaa asiantuntemusta, kuvantamistietoja ja koulutuspalveluja kuvantamisteknologiaa hyödyntävää huippututkimusta varten.

Euro-BioImaging on hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, joka koostuu tutkimuslaitteita ja -palveluita tuottavista toimintayksiköistä ja niitä koordinoivasta johtokeskuksesta. Johtokeskuksen osat sijoittuvat isäntämaavaltiona toimivaan Suomeen sekä Italian Torinoon ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (The European Molecular Biology Laboratory, EMBL) yhteyteen.

Euro-BioImaging ERICin perustamiseen kulminoituu yli kymmenen vuoden valmistelutyö, johon on osallistunut tutkijayhteisöjä ja hallintoa noin kahdestakymmenestä eri Euroopan maasta. Suomi on ollut alusta alkaen tiiviisti valmisteluissa mukana, ja vuonna 2015 Suomi valittiin perustettavan tutkimusinfrastruktuurin isäntämaavaltioksi. Euro-BioImaging ERICin hallinnollinen valmistelu Suomessa oli opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla. 

Suomen yksikkö on kansainvälisesti tunnustettu palveluntarjoaja

Suomeen tulee Euro-BioImaging ERICin yksi infrastruktuurin toimintayksiköistä, kehittyneen valomikroskopian moniyksikköinen keskus, jonka muodostavat yhdessä Turun yliopiston, Åbo Akademin, Helsingin yliopiston ja Oulun yliopiston merkittävimmät kuvantamisyksiköt. Suomen toimintayksikkö on kansainvälisesti tunnettu ja jo tällä hetkellä yksi Euro-BioImagingin kysytyimmistä palveluntarjoajista.

– Suomessa on korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnustettua osaamista sekä biologisessa että lääketieteellisessä kuvantamisessa. Euro-BioImaging ERICin perustaminen Suomeen tekee kuvantamisen osaamistamme näkyvämmäksi ja vahvistaa osaamistamme kansainvälisen yhteistyön kautta, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen toteaa.

– Kuvantaminen eri muodoissaan on noussut keskeisimmäksi menetelmäksi bio- ja lääketieteen tutkimuksessa ja esimerkiksi lääkekehityksessä. Suomi kuuluu alalla maailman kärkimaihin, mitä ilmentää mm. vuoden 2014 superresoluutiokuvantamiselle myönnetty Nobel pitkälti Turussa tehdystä työstä, Euro-Bioimagingin valmisteluvaiheen johtaja, professori John Eriksson sanoo.

Suomen kansallinen osaaminen avoimen pääsyn tutkimuspalveluiden rakentajana on myös toiminut esikuvana eurooppalaisen mallin luomisessa. Euro-BioImagingin johtokeskus sijoittuu Turkuun, ja lisäksi Suomessa on modernin mikroskopian palveluyksikkö, joka toimii Turussa, Helsingissä ja Oulussa. Jatkossa Euro-BioImagingin toimintaa Suomessa pyritään entisestään laajentamaan, sillä infrastruktuuri ja sen johtaminen tarjoavat Suomelle ainutlaatuiset mahdollisuudet vaikuttaa kuvantamisen kansainvälisellä huipulla.

Suomen Akatemia vastaa alkuvaiheessa Suomen vuotuisesta Euro-BioImaging ERICin jäsenmaksusta.

Eduskunnassa on parhaillaan hyväksyttävänä hallituksen esitys, jolla varmistetaan Euro-BioImagingin toiminta Suomessa eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (European ResearchInfrastructure Consortium, ERIC). Eurooppalaisista tutkimusinfrastruktuuripäämajoista Suomessa sijaitsee myös kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän, ICOS ERICin, päämaja.  

Lisätietoa:

John Eriksson
johtaja, Turun biotiedekeskus
john.eriksson@bioscience.fi
+358 50 409 6624

Luotu 07.11.2019 | Muokattu 08.11.2019