Humanistipäivässä palkittiin vuoden tohtori ja maisterit

24.04.2024

Arcanumilla vietettiin Humanistipäivää torstaina 18. huhtikuuta.

Keväisen perinteen mukaan Arcanumilla vietettiin jälleen huhtikuussa Humanistipäivää. Tiedekunnan omassa kevätjuhlassa palkittiin erinomaisesti menestyneitä opiskelijoita.

Vuoden 2023 humanistitohtorin valitsi professori emerita Riitta Pyykkö, ja palkinnon sai Anna Vuorinne.

Väitöskirjassa Understanding Abuse and Justice through Genres. Migration and Human Rights in Contemporary German Comics tarkastellaan siirtolaisuutta ja ihmisoikeuksia saksalaisen nykysarjakuvan eri genreissä.

Sen lähestymistapa on monitieteinen ja työn rakenne selkeä, analyysi etenee loogisesti, kieli on täsmällistä ja hyvälukuista, dekaani Jaakko Suominen kiittelee.

Tutkimus tuo näkyväksi sarjakuvien roolin muutoksen, sen miten sarjakuva on laajentunut osaksi vakavasti otettavaa kirjallisuutta ja yhteiskunnalliseksi ilmiöksi.

”Väitöskirjan aihe, pakolaisuus ja ihmisoikeuskysymykset ovat äärimmäisen ajankohtaisia tämän päivän ihmisenä olemisen näkökulmasta.”

Vuoden 2023 humanistimaisterit ovat Sanni Linnasaari ja Jessi Tasanko.

Linnasaari on menestynyt opinnossaan erinomaisesti ja osallistunut vahvasti yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, Suominen kiittelee.

”Opiskelijana olette ollut poikkeuksellisen lahjakas ja motivoitunut. Olette tehnyt humanistista työtä ja tutkimusta tutuksi suurelle yleisölle ja osoittanut erinomaisia valmiuksia toimia tutkijana.”

Tasanko on Suomisen sanoin suorittanut opintonsa menestyksekkäästi erinomaisin arvosanoin.

”Ansiokas pro gradu -tutkielmanne osoitti erinomaista teoreettista ja menetelmällistä perehtyneisyyttä. Tutkielmassanne analysoitte vaikean aineiston oivaltavasti ja sen menetelmälliset haasteet erinomaisesti halliten.”

Tiedekunta onnittelee palkittuja ja toivottaa kaikille hyvää kevättä!

Luotu 24.04.2024 | Muokattu 24.04.2024