Information resources and tools for research -kurssi kymmenen vuotta!

16.09.2022

Jatko-opiskelijoille suunnattu kirjaston järjestämä Information resources and tools for research -kurssi täyttää tänä vuonna kunnioitettavat kymmenen vuotta. Mikä on tehnyt kurssista niin suositun?

Kurssi syntyy keväällä 2012

Keväällä 2012 Turun yliopiston kirjasto järjesti ensimmäisen kerran tiedonhankinnan kurssin jatko-opiskelijoille. Aluksi kurssia järjestettiin sekä suomen että englannin kielellä, mutta 2014 vuodesta lähtien vain englanniksi. Kurssi järjestetään nykyään säännöllisesti sekä syys- että kevätlukukaudella.

Vuosina 2012-2014 kurssi järjestettiin lähiopetuksena. Syksyllä 2014 kurssi pilotoitiin kauppakorkeakoulun opiskelijoille verkkokurssina. Pilotin positiivisten kokemuksien myötä kurssi muutettiin kokonaan verkkokurssiksi.

Mitä kurssilla opiskellaan?

Kurssin sisältö on alusta asti ollut monipuolinen ja pyrkinyt kattamaan tutkimuksenteon eri puolia, joissa kirjasto on tutkijan tukena.

Alusta asti mukana on ollut tiedonhankintaa, viitteidenhallintaa, julkaisemisen etiikkaa ja tutkimuksen arviointia (metriikkaa). Kurssin sisältöä on jatkuvasti evaluoitu palautteen mukaan ja siihen on lisätty uusia tutkimukselle ajankohtaisia elementtejä, mm. avointa tiedettä ja aineistonhallintaa. 

Opiskelijoiden kokemuksia kurssista

Alusta asti kurssista on kerätty systemaattisesti palautetta, jota opiskelijat ovatkin antaneet ilahduttavan paljon.

Heti ensimmäisestä vuodesta lähtien osallistujat ottivat kurssin omakseen. Kurssin käytännönläheisyys ja konkreettisuus saivat heti hyvää palautetta, samoin kiitosta keräsi kurssin verkkototeutus, sen rakenne ja rytmitys. 

Monet osallistujista ovat tuoneet esille sen, että kurssilla käydään läpi taitoja, joita usein oletetaan jatko-opiskelijoilla olevan, vaikka niitä ei missään erikseen opeteta.

“I was motivated to participate as I`ve been missing this kind of teaching during my PhD. I feel like it is assumed that we know all these things magically when we start, even though most of us don`t. This kind of course (though with web-lessons etc) would be good for everyone when they start their PhD” (opiskelijapalaute keväältä 2020)

Koko kymmenen vuoden ajan tiedonhankinnan osuus on palautteissa noussut kurssin tärkeimmäksi anniksi – usein juuri sen takia on kurssille hakeuduttukin.

“I signed up for the course specifically to improve my literature research skills. I certainly learned a lot about optimising my search strings and utilising multiple databases to get an even more comprehensive view into the topic of my research. I was also pleasantly surprised to learn more about evaluating scientific publications themselves.” (opiskelijapalaute syksyltä 2021)

Kurssilla saatu henkilökohtainen palaute on myös kerännyt paljon kiitosta.

“The course was very usefull and insightful , well structured and very easy to follow and proceed independently. Learning assignments were diverse and instructive. I was very happy about the individual guidance and feedback on search strategies and search strings. Also the well-prepared joint feedback promoted my learning on this course.” (opiskelijapalaute keväältä 2022)

Opettajien kokemuksia kurssista

Kurssin opettajat ovat kokeneet kurssilla opettamisen antoisana ja mielenkiintoisena. Kurssi on antanut joka kerta paljon myös kurssin vetäjille: tuonut tutkimuksen ja tutkijoiden arkipäivän lähemmäksi.

Kurssia on analysoitu myös opettajien kokemusten näkökulmasta ja tuloksia on esitelty mm. 2017 EAHIL-konferenssissa. Verkkototeutuksena opettajien ajanhallintaan tuli enemmän joustavuutta.  Lisäksi opiskelijoiden työskentelyn seuraaminen kurssialueella mahdollistaa kurssin kehittämisen toimivammaksi.

Opettajuus verkossa oli monen kurssin opettajien mielestä myös haasteellista, sillä opiskelijoiden motivaation ylläpitäminen, kommunikointi englanniksi ja toimivien viestintätapojen löytäminen on vaatinut erilaisia menetelmien testailuja.

Mitä tulevaisuudessa?

"Please don't change the course (at least not too much)!"
(opiskelijapalaute keväältä 2021)

Jatkossakin seuraamme opiskelijoiden antamia palautteita ja tutkimuksen teon ja kirjaston uusia suuntauksia ja muokkaamme kurssia tarvittaessa. Kuitenkin monen opiskelijan toiveeseen olemme vastaamassa, emmekä ole muuttamassa kurssia ainakaan kovin paljoa kerralla!

Ilmoittautuminen kurssille on käynnissä – jos kiinnostuit, katso lisätiedot Pepistä 

 

Luotu 16.09.2022 | Muokattu 16.09.2022