gradupalkitut

Kahdeksan palkittiin viime vuoden ansiokkaista graduista

10.06.2019

Vuoden gradu -palkinnot myönnettiin Turun yliopiston hallituksen kokouksen yhteydessä 10.6.2019.

Gradupalkinnot myönnettiin tiedekuntien ehdottamille korkeatasoisille opinnäytetöille.

Gradupalkinnot 2018: 

Humanistinen tiedekunta: Marko Lappalainen, yleinen historia, ”Augustinuksen jakautuneet maailmat. Muuttuvat käsitykset kahdesta yhteisöstä, historiasta ja Rooman valtakunnasta teoksessa De civitate Dei”

Kasvatustieteiden tiedekunta: Anni Holmström ja Pekka Suhonen, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, "Äidin kasvatustyyli ja vanhemmuuskyvykkyys sekä lapsen oppijaminäkuva”

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta: Elina Mielismäki, matematiikka, ”Konveksien joukkojen separaatio”

Lääketieteellinen tiedekunta: Tuuli Paija, ”Ammattikorkeakouluissa työskentelevien hoitotyön opettajien kulttuurinen kompetenssi”. 

Oikeustieteellinen tiedekunta: Johannes Strang, “ARS EX Machina - Originality and Authorship in Computer-Generated Works in European Copyright Law”

Turun kauppakorkeakoulu: Johanna Monnonen, markkinointi, ” Brändäys markkinoiden laajentamisen yhteydessä. Case SteraLux”

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Ahti Kaisalmi, poliittinen historia, "Neuvostoliitosta suuntautuvasta paluumuutosta ei tarvitse mitään etukäteisselvityksiä - inkeriläisten paluumuuton käynnistymisen motiivit ja toteutus ulkoasiainministeriössä vuosina 1990-1991". 

gradupalkinnot

Vararehtori Riitta pyykkö ja rehtori Kalervo Väänänen luovuttivat vuoden 2019 gradupalkinnot. Kuvassa vas. Riitta Pyykkö, Pekka Suhonen, Anni Holmström, Ahti Kaisalmi, Johannes Strang, Johanna Monnonen, Tuuli Paija ja Marko Lappalainen ja Kalervo Väänänen.

TK 
 

Luotu 10.06.2019 | Muokattu 10.06.2019