Kirjaston e-kirjahankinnan erityispiirteitä asiakkaan kannalta

15.02.2024

Kirjasto hankkii e-kirjat, mukaan lukien kurssikirjat, monilla eri tavoilla ja hankintamalleilla. Osa kirjoista hankitaan pysyvästi kirjaston kokoelmiin, mutta osa poistuu myöhemmin käytöstä johtuen hankintatavasta. Asiakkaiden toiveet pyritään ottamaan huomioon, mutta saatavuus ja hinta asettavat omat rajoituksensa.

Kirjastoon tulee asiakkailta aika ajoin toiveita e-kirjoista, joita ei voi hankkia kirjastokäyttöön. Esimerkiksi Amazonista löytyy edullisilla hinnoilla e-kirjoja, jotka on lisensoitu ainoastaan yksityishenkilöille. Kirjaston hankkimat e-kirjat puolestaan on lisensoitu organisaatiolle, jolloin hinta eroaa yksityishenkilöille tarkoitettujen e-kirjojen hinnoista. Yksityishenkilöille tarkoitetut e-kirjat ovat yleensä yhdelle laitteelle ladattavia ja tallennettavia, kun taas kirjasto hankkii vain koko yliopiston alueella verkossa käytettäviä aineistoja. Osaan e-kirjoista voi jopa olla ostettavissa vain yhden laitteen kuluttajaversio, mutta ei kampuslaajuista versiota, jolloin ne eivät sovellu kirjaston hankittavaksi. 

 Useimmat kustantajat tarjoavat e-kirjoja kirjastokäyttöön suurten välittäjien alustojen kautta. Kaikilla kustantajilla ei edes ole omaa alustaa, jolla e-kirjoja voisi tarjota kirjaston asiakkaiden käyttöön. Ulkomaisia e-kirjoja hankitaan kirjastoon esimerkiksi Ebscolta ja Proquestilta. Kaikkia e-kirjoja ei kuitenkaan ole välittäjien kautta tarjolla, joten niitä on tilattava myös suoraan kustantajilta. Kotimaisia e-kirjoja on usein hankittavissa vain Ellibsin alustalle. Välittäjät tekevät kustantajien kanssa sopimuksia, joissa määritellään e-kirjojen käyttöehdot. Koska sopimukset ovat kustantajakohtaisia, voi olla suurtakin vaihtelua siinä, miten suuria määriä e-kirjoista voi esimerkiksi tulostaa tai tallentaa. 

 E-kirjoja ei aina osteta pysyväiskäyttöön toisin kuin painettuja kirjoja. Siksi joskus tapahtuu niin, että aiemmin käytössä ollut e-kirja ei enää olekaan saatavana. E-kirjoja on mahdollista hankkia kirjastoon yksittäin tai paketteina vuositilauksena tai yksittäin ns. krediittimallilla, jolloin jokainen e-kirjan käyttökerta vähennetään ostettujen krediittien määrästä. Kun käyttökerrat ovat kuluneet loppuun, niitä pitää ostaa lisää, mikäli kirjalla arvioidaan edelleen olevan käyttöä. 

 Kirjasto saattaa myös sopia kustantajan kanssa, että suuri määrä e-kirjoja ladataan määräaikaisesti kirjaston tietokannan kautta. Osa kirjoista jää pysyväiskäyttöön sen perusteella, miten kirjaston asiakkaat ovat niitä käyttäneet. Muiden pakettiin kuuluvien e-kirjojen käyttöoikeus loppuu, jos kirjasto ei tee uutta talletusta kustantajan tilille. Tästäkin syystä on tärkeää, että pakollisen kurssikirjallisuuden muutoksista ilmoitetaan erikseen kirjastoon. Jos kirjastossa tiedetään tietyn kirjan kuuluvan kurssivaatimuksiin, sen häviämistä opiskelijoiden ulottuvilta voidaan usein estää. 

Kirjaston hankkimissa e-kirjoissa tavanomaisinta on, että kirjaa voi lukea yhtäaikaisesti joko rajoittamaton määrä lukijoita, kolme lukijaa tai yksi lukija. Viimeisinkin vaihtoehto antaa kuitenkin mahdollisuuden jakaa kirjan linkki kirjaston tietokannassa, jolloin kun yksi lukija lopettaa lukemisen seuraava voi alkaa lukea kirjaa verkossa. Yhdelle laitteelle ladattava e-kirja on siis eri asia kuin kirjaston käytössä oleva yhden yhtäaikaisen käyttäjän kampuslaajuinen e-kirja. Kirjasto hankkii tyypillisesti e-kirjat kustannussyistä yhden yhtäaikaisen käyttäjän versiona. Yleensä yhtäaikaisen käytön tarve ei ole kovin suuri, jos kyseessä ei ole kurssikirja. Kurssikirjoihin hankitaan useimmiten rajoittamaton yhtäaikainen käyttöoikeus, mikäli se on taloudellisesti mahdollista. 

  • e-kirjojen tietokantoja 

  • vinkkejä e-kirjojen käyttöön ja ongelmatilanteisiin 

  • oma sivu opettajalle 

  • tietoa avoimista e-kirjoista 

  • tietoa e-aineistojen saatavuudesta ja Celian äänikirjoista

Luotu 15.02.2024 | Muokattu 15.02.2024