Suihkulahde soihdut illalla

Koneen Säätiöltä yli 3,8 miljoonaa euroa apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

02.12.2021

Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn 2021 apurahahaussa Turun yliopiston tutkijoille yhteensä 3 867 300 euroa apurahoja. Turun yliopistosta apurahan sai yhteensä 22 henkilöä tai työryhmää.

Turun yliopistosta suurimman apurahan, 417 200 euroa, sai yleisen kirjallisuustieteen professori Markku Lehtimäki ja hänen työryhmänsä. Lehtimäki työryhmineen tutkii kirjan ja kirjailijan muuttuvia rooleja yhteiskunnassa.

Maantieteen yliopistonlehtori, dosentti Päivi Rannilalle työryhmineen myönnettiin 377 200 euron apurahan tutkimukseen Tila, oikeudenmukaisuus ja arkipäivän demokratia: kielen rajat ja urbaani marginaalisuus. Tutkija, dosentti Elisa Aaltola filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitokselta sai työryhmineen 335 500 euroa tutkimukseen, joka tarkastelee kielen vaikutusta ei-inhimillisiä eläinlajeja koskeviin tunteisiin ja asenteisiin.

Yhteensä Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn 2021 apurahahaussa tutkijoille ja taiteilijoille 38,2 miljoonaa euroa tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Rahoitusta saa 342 hanketta, joissa on mukana yhteensä noin 1240 henkilöä. Koko vuoden myöntöjen, palkintojen ja lahjoitusten summa nousee 49 miljoonaan euroon.

Monet säätiön rahoittamat uudet hankkeet tarttuvat jälleen isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten ilmasto- ja ympäristökriisiin, ihmisten liikkumiseen ja yhdenvertaisuuteen sekä uuden rahoitusohjelman myötä demokratiaan kielen ja vallan kysymysten kautta. Hankkeita yhdistää aktiivinen toiminta ymmärryksen lisäämiseksi ilmiöistä ja ongelmista.

– Monen tieteenalan tutkijat pohtivat sitä, milloin ja millä tavoilla ihmisten ja ihmisyhteisöjen arvot muuttuvat. Pohdinta liittyy erityisesti ympäristökriisiin, mutta myös muihin ajankohtaisiin asioihin, kuten demokratiaan tai yhdenvertaisuuteen. Lisäksi tieteen hakemuksissa näkyy vahvasti kanssatutkijuus tai osallistava tutkimus, eli se, että tutkittavaa yhteisöä osallistetaan tutkimukseen, säätiön tiedejohtaja Kalle Korhonen toteaa tiedotteessa.

Koneen Säätiö tukee humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristötieteellistä tutkimusta sekä taiteellista työskentelyä kaikilla taiteen aloilla. Vuoden 2022 apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2022.

Kaikki Turun yliopistoon myönnetyt apurahat

 • FT, dosentti, tutkija Elisa Aaltola ja työryhmä, 335 500 euroa: Elonkirjon äänettömät ja puhe niiden puolesta: kielen vaikutus ei-inhimillisiä eläinlajeja koskeviin tunteisiin ja asenteisiin
 • Filosofian maisteri Riikka Armanto, 60 000 euroa: Maanviljelijöiden ilmastoviisaan toimijuuden vahvistaminen
 • Filosofian maisteri Linnea Blåfield, 72 500 euroa: Pohjoisten jokisysteemien prosessit ja jokiympäristöjen tulvasuojelu, hallinta ja hoito
 • PhD Elie Gaget ja työryhmä, 167 200 euroa: Climate warming adaptation for bird conservation
 • Dosentti, yliopisto-opettaja Kaisa Ilmonen ja työryhmä, 306 700 euroa: Intersectional Reading, Social Justice, and Literary Activism
 • FM Hanna Kalliolevo, 15 000 euroa: Kompensaatioon ja kansalaisten osallisuuteen perustuvat luonnonsuojelumekanismit
 • VTT, dosentti Olli Kleemola ja työryhmä, 220 000 euroa: Julisteiden kuvitettu mallikansalaisuus
 • MA Aleksandra Konovalova, 94 000 euroa: Tietämyksen tornia rakentamassa: kertovan proosan konekäännösohjelmien kehittäminen hahmojen verkostojen avulla
 • FM Hanna-Kaisa Lassila, 120 000 euroa: Julkisen nolaamisen sukupuolittuneet käytännöt sosiaalisessa mediassa
 • Professori Markku Lehtimäki ja työryhmä, 417 200 euroa: Romaanin tieto: Kirjan ja kirjailijan muuttuvat roolit yhteiskunnassa
 • FT, professori Virpi Lummaa ja työryhmä, 223 200 euroa: MigrantLives: Causes and consequences of migration decisions in Finland (Migraatiopäätösten syyt ja seuraukset Suomessa)
 • FT Ilkka Lähteenmäki, 123 000 euroa: Making Sense of History Across Media
 • Dosentti, FT Maarit Mutta ja työryhmä, 274 800 euroa: Monikielisten kirjoittajien kirjoitusprosessit: sanastokeskittymien ja sujuvuuden visualisointi graafiteorian avulla
 • Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja työryhmä, 12 800 euroa: Mitä Fredrik Henrik af Chapmanin 1750-luvun metsäinventoinnit kertovat Suomen ja Ruotsin vanhoista havupuumetsistä?
 • FT Markus Nikkarla, 90 000 euroa: Intentionaalisuus Immanuel Kantin filosofiassa
 • FT, professori Maija S. Peltola ja työryhmä, 269 700 euroa: Tanssi uhanalaisten kielten ja foneettisen maailman tulkkina
 • FM Ida Penttinen, 61 000 euroa: Merikotkan liikkumisekologia: synnyindispersaali, reviirin valinta ja nuoruusvuosien aikaiset liikkeet
 • FT, dosentti Päivi Rannila ja työryhmä, 377 200 euroa: Tila, oikeudenmukaisuus ja arkipäivän demokratia: kielen rajat ja urbaani marginaalisuus
 • PhD Lucia Ruggera, 117 000 euroa: The intergenerational social mobility across Nordic countries: a micro-class approach (Ylisukupolvinen sosiaalinen liikkuvuus Pohjoismaissa: mikroluokka-lähestymistapa)
 • FM Suvi Rytty, 109 500 euroa: Vaihtoehtoinen tie parempaan tulevaisuuteen: Luonnonmukainen elämäntapa Suomessa 1800-luvun jälkipuolelta nykypäivään
 • YTT Salla Tuomivaara, 111 000 euroa: Kun ihminen lakkasi olemasta eläin. Eläin, eläimellisyys ja ihminen-eläinero sosiologiassa ja antropologiassa ennen ja jälkeen toisen maailmansodan
 • Turun yliopisto, 290 000 euroa: Kone Foundation Scholars at Risk Fellowship Programme
Luotu 02.12.2021 | Muokattu 03.12.2021