KV-liiketoiminnan tutkijat: Kulttuuri ja perinteet japanilaisten yritysten kansainvälistymisen haasteena

19.05.2020

Kotimaisen kysynnän hiipuessa ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa monet vanhat perinteikkäät yritykset hakevat uusia asiakkaita kansainvälisiltä markkinoilta. Tämä ei ole kuitenkaan yksinkertaista, varsinkin jos myytävä tuote on voimakkaasti kulttuurisidonnainen. Yrityksen kansainvälistyminen saattaa edellyttää tuotteen muotoilun, käyttötarkoituksen tai valmistuksen merkittävää muutosta. Muutos on vaikeaa perinteisiin ja omaan paikalliseen yhteisöönsä voimakkaasti sitoutuneelle yritykselle. Kansainvälistyvä yritys tasapainoileekin perinteiden ja asiakkaan tarpeiden ristipaineessa.

Innan Sasaki (Warwick Business School), Niina Nummela (Turun yliopisto) ja Davide Ravasi (University College London) perehtyivät tutkimuksessaan perinteisten japanilaisten käsityöyritysten kansainvälistymiseen ja tunnistivat kolme vaihtoehtoista strategiaa, joita nämä yritykset sovelsivat rinnakkain tai vaihtoehtoisesti. Kansainvälistyessään ne tarvitsivat runsaasti tukea kohdemarkkinoilla toimivilta kumppaneilta, jotka auttoivat yritystä tulkitsemaan ja sovittelemaan toimittajan ja asiakkaan ristiriitaisia arvoja ja toiveita yhteen. Käytännössä tämä esimerkiksi tarkoitti asiakkaiden toiveiden tulkintaa, asiakkaiden ”kouluttamista” japanilaisiin perinteisiin ja uusien käyttötarkoitusten kehittämistä tuotteille yhdessä japanilaisen yrityksen kanssa – äärimmäisissä tapauksissa jopa kokonaan uusien tuotteiden luomista perinteisiä tekniikoita hyödyntäen.

Tutkimus tarjoaa mielenkiintoisen näkymän siihen miten myös perinteiset tavallisesti kotimarkkinoille sidotut yritykset voivat löytää uusia markkina-alueita, yhdistäen perinteitä ja uusia näkemyksiä. Samalla kuitenkin se nostaa esille ne haasteet, joita perinteisestä toimintatavasta luopuminen tuo mukanaan.

Artikkeli on kokonaisuudessaan luettavissa Journal of International Business Studies –lehden verkkosivulla https://doi.org/10.1057/s41267-020-00330-0

Luotu 19.05.2020 | Muokattu 19.05.2020